Objavljena pravila korištenja turističkih vaučera Vlade FBiH / Ukupan broj raspoloživih vaučera je 10.000!

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je na web stranici objavilo detaljna pravila o uslovima, ali i procesu kupovine turističkih vaučera za građane ovog entiteta.

Detalje pročitajte u nastavku:

Prodaja paketa u okviru programa turističkih vaučera Vlade FBiH počinje 8.8.2022. godine i traje do
utroška raspoloživih sredstava u iznosu od 2 miliona KM, određenih Odlukom Vlade FBiH za program
turističkih vaučera, odnosno najkasnije do 30.12.2022. godine.

Ukupan broj raspoloživih vaučera je 10.000, a svaka od tri odabrane elektronske platforme putem kojih se realizuje ovaj program na raspolaganje je dobila 1/3 od ukupnog broja.

Turistički vaučer nije dostupan u fizičkom obliku, formi promo koda ili sličnoj, ne može se čuvati, prenositi, pokloniti ili prodati. Turistički vaučer se aktivira prilikom kupovine jednog od turističkih paketa kreiranih u okviru ovog programa, u vidu popusta od 200,00 KM prilikom obračuna finalne cijene paketa u procesu kupovine. Završetkom kupovine paketa uz popust od 200,00 KM kupac je iskoristio svoj turistički vaučer.

Nije moguća rezervacija vaučera za određenu osobu ili za neku buduću kupovinu. Kupovinom jedno paketa korisnik će utrošiti jedan vaučer. Stoga, prvih 10.000 kupaca koji imaju pravo na korištenje turističkih vaučera Vlade Federacije BiH ostvarit će mogućnost kupovine paketa iz ovog programa, uz popust od 200,00 KM.

Prodaja turističkih paketa u okviru ovog programa će se vršiti isključivo putem tri odabrane elektronske
platforme: citydeal.ba, ekupon.ba i odmoriubih.ba.

Vrijednost subvencije Vlade Federacije BiH, odnosno vrijednost turističkog vaučera, po jednom
turističkom paketu iznosi 200,00 KM.

Minimalna cijena pojedinačnog turističkog paketa iznosi 250,00 KM, te kupac prilikom kupovine mora
minimalno doplatiti 50,00 KM ili više, u slučaju da je cijena paketa viša (Naprimjer, ukoliko je cijena paketa
430,00 KM, kupcu će biti odobren popust od 200,00 KM na ime turističkog vaučera, a mora doplatiti
230,00 KM da bi završio kupovinu).

Nije dozvoljeno kupiti ili platiti paket direktno kod ponuđača paketa / smještajnog subjekta, kompletan
proces kupovine i plaćanja obavlja se putem elektronske platforme.

Nakon uplate naznačene cijene pakete umanjene za turistički vaučer u vrijednosti od 200 KM, kupac će
dobiti elektronsku potvrdu kupovine, koju mora pokazati prilikom korištenja paketa.

Plaćanje ostatka cijene paketa, preko iznosa subvencije Vlade FBiH od 200,00 KM, vrši se prilikom
kupovine paketa putem elektronske platforme, na jedan od ponuđenih načina, u skladu sa pravilima svake
pojedinačne platforme (Visa ili Mastercard karticom putem sigurnog sistema za kupovinu putem
interneta, uplatom na račun platforme putem internet/mobilnog bankarstva, uplatnicom u banci ili pošti,
na fizičkom prodajnom mjestu,…).

Lista dostupnih turističkih paketa bit će predstavljena 8.8.2022. godine na odabranim platformama
kada i počinje prodaja istih. Nije moguće prije ovog datuma rezervisati pravo na korištenje vaučera,
rezervisati određeni termin uz garanciju naknadnog plaćanja uz korištenje vaučera, niti kupiti određeni
paket iz redovne ponude elektronskih platformi i tražiti refundaciju u vrijednosti turističkog vaučera.
Pravo da ponude svoje turističke pakete u okviru ovog programa imaju registrovana pravna lica ili fizička
lica – obrtnici, registrovani za pružanje usluga smještaja u skladu sa važećim propisima Federacije BiH.

Lista dostupnih turističkih paketa za kupovinu u okviru ovog procesa će se mijenjati tokom provedbe
procesa s obzirom da je moguće da neki od smještajnih subjekata popuni kapacitete i obustavi prodaju ili
da novi smještajni subjekt ponudi svoje usluge putem platformi. Svaki smještajni subjekt koji odluči
ponuditi svoje usluge u okviru ovog programa može samostalno odlučiti da li će ponudu predstaviti na
jednoj ili više platformi.

Na elektronskim platformama je uz popust od 200,00 KM (turistički vaučer Vlade FBiH) moguće kupiti
samo jasno označene ponude kreirane za ovaj program.

Turistički paket sadrži minimalno jedno noćenje u određenoj smještajnoj jedinici (soba, apartman,
kuća,…), u koju se može smjestiti jedna ili više osoba, ali samo jedna osoba (kupac) može iskoristiti vaučer
za kupovinu tog paketa (Naprimjer: ukoliko je opcija paketa dva noćenja za dvije odrasle osobe u hotelskoj
sobi, jedan je kupac tog paketa, iako će putovati i boraviti dvije osobe, i moguće je utrošiti samo jedan
vaučer pri kupovini i umanjiti ukupnu cijenu paketa za 200,00 KM).

Pravo na kupovinu turističkog paketa u okviru ovog programa ima osoba koja zadovolji sljedeće uslove:
a) Da ima 18 ili više godina
b) Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine, sa registrovanim mjestom prebivališta na području
Federacije BiH
c) Da nije ranije kupio/la paket u okviru ovog programa, ni na jednoj od tri odabrane platforme

Kupac ne može kupiti turistički paket iz grada/općine u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

Kupac ne može kupiti turistički paket poslovnog subjekta u kojem je zaposlen.

Kupac turističkog paketa mora biti i jedan od korisnika istog.

Kupac koji zadovoljava kriterije može u toku trajanja programa kupiti samo jedan paket sa vaučerom,
na jednoj od platformi koju odabere.

Više osoba koje imaju pravo na korištenje vaučera, a ranije nisu iskoristili to pravo niti na jednoj od tri
odabrane platforme, mogu kupiti po jedan paket u istom objektu i spojiti ih u duži boravak (Naprimjer:
supružnici mogu kupiti po jedan paket od dva noćenja za dvoje, iskoristiti svaki po jedan vaučer i spojiti
pakete u odmor od četiri noćenja za dvoje
). U slučaju da kupci žele na ovaj način spojiti pakete,
preporučena je provjera raspoloživosti u skladu sa pravilima svake platforme, prije kupovine, kako bi kupci
bili sigurni da smještajni objekat raspolaže slobodnim kapacitetima u željenom periodu. Dodatno je
potrebno prilikom kupovine napomenuti da se paketi spajaju.

Nije dozvoljeno pokloniti ili prodati kupljeni paket drugoj osobi.

Preporučeno je da kupac prije kupovine turističkog paketa izvrši provjeru raspoloživosti u periodu u
kojem želi koristiti paket, kroz sistem odabrane platforme ili direktnim kontaktom sa smještajnim
subjektom čiji paket planira kupiti.

Ukoliko kupac izvrši kupovinu turističkog paketa bez prethodne provjere raspoloživosti i rezervacije
datuma korištenja, moći će, u dogovoru sa smještajnim subjektom, isti iskoristiti u periodu iskoristivosti
koji je naznačen u opisu svakog paketa, u skladu sa raspoloživim kapacitetima smještajnog subjekta do
posljednjeg datuma važenja kupljene ponude, a najkasnije sa datumom odjave na 31.12.2022. godine.

Nije moguće otkazati kupljeni turistički paket. Ukoliko kupac nije u mogućnosti iskoristiti paket u
unaprijed rezervisanom periodu, uz blagovremenu najavu promjene termina, u skladu sa rokom
navedenim u svakoj ponudi i uz odobrenje smještajnog subjekta, moguće je jednom odabrati novi datum
korištenja u skladu sa raspoloživim kapacitetima do posljednjeg datuma važenja kupljenog paketa, a
najkasnije do 31.12.2022. godine.

Kupovinom turističkog paketa u okviru ovog programa kupac pristaje na uslove i pravila ovog programa
i pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje istinitost datih podataka, te da je upoznat
da davanje lažne izjave predstavlja krivično djelo „Prijevara“ za koje je predviđena kazna zatvora do 3
godine, po članu 294, stav (1) Krivičnog zakona Federacije BiH.

Kupcu za kojeg se utvrdi prilikom prijave u smještajni objekat, uvidom u ličnu kartu, da je u procesu
kupovine paketa naveo netačne podatke sa ciljem korištenja beneficije Vlade Federacije BiH, neće biti
omogućeno korištenje turističkog paketa, a smještajni objekat obavezan je prijaviti pokušaj prijevare
platformi na kojoj je kupljen turistički paket, o čemu će dalje biti obaviješteno Federalno ministarstvo
okoliša i turizma.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU