Objavljeno šest javnih poziva za subvencioniranje preduzeća u SBK

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona objavilo je u subotu šest javnih poziva za subvencije privatnim i javnim preduzećima, te sufinansiranje projekata sa pozicije “Tekući transferi”.

Prvi javni poziv je za odabir korisnika sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potporu skijalištima i razvoju turizma” za 2019. godinu.

U ovoj oblasti  sufinansiraju se projekti za izgradnju, unapređenje i modernizaciju skijališta na prostoru Srednjobosanskog kantona u cilju povećanja konkurentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva i produžetka zimske turističke sezone.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju pravna i fizička lica koja imaju skijališta ili su u fazi izgradnje,te da su registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva.

Drugi javni poziv je za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata sa pozicije “Tekući transferi subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi”.

Sredstva za ove namjene su predviđena Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu u Ministarstva privrede, u skladu sa Odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Tekući transferi subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi”.

Ministarsvo privrede raspisalo je i javni poziv za odabir korisnika sredstava sa pozicije “tekući transferi subvencije javnim preduzećima – poticaji privredi” za 2019. godinu.

U oblasti “Tekući transferi subvencije javnim preduzećima – poticaj privredi” sa teritorije Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu sufinansiraju se projekti: Reorganizacija i rekonstrukcija preduzeća; Subvencioniranje kamate na uzete komercijalne kredite; Priprema pojedinih funkcija (djelatnosti) preduzeća za program javno privatnog partnerstva.

Četvrti javni poziv je za odabir korisnika sredstava sa pozicije “tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno – privatno partnerstvo” za 2019. godinu.

Pravo na podnošenje projekata na javni poziv imaju Javna tijela – organi uprave i upravne organizacije Kantona i jedinica lokalne samouprave sa područja Kantona, javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač i većinski vlasnik Kanton ili jedinica lokalne samouprave-

Slijedi konkurs za odabir korisnika sredstava “tekući transfer – subvencije za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina ” za 2019. godinu.

Kako se navodi u pozivu, sufinansirat će se projekti u oblasti geoloških istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina, te zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata na području Srednjobosanskog kantona.

Posljednji poziv je za odabir korisnika sredstava sa pozicije “tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za poticaj privredi” niži nivoi vlasti za 2019. godinu.

U oblasti podsticanja i pružanja podrške općinama za pripremu i implementaciju infrastrukturnih projekata sufinansiraju se projekti: priprema i uspostava industrijskih zona, priprema i uspostava inkubatora, izrada projektne dokumentacije za projekat, što obuhvata izradu tehničke dokumentacije za projekat, angažman stručnih timova, druge aktivnosti vezane za izradu projektne dokumentacije.

Rok za dostavu programa – projekata za sve pozive je 20 od dana objave javnih poziva. (akta.ba)

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU