Odluka o prihvatanju zaduženja za realizaciju Projekta vjetroelektrana Vlašić upućena Parlamentu FBiH na usvajanje


Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta vjetroelektrana Vlašić u iznosu do 36.000.000 eura, te je uputila Parlamentu FBiH na usvajanje. Predloženom odlukom predviđeno je da se sredstva ovog zajma koriste za finansiranje izgradnje vjetroelektrane do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu.

Projekt obuhvata isporuku, instalaciju i puštanje u pogon vjetroagregata snage do 50 MW, zatim izgradnju temelja, isporuku i ugradnju električne opreme i transformatora za vjetroagregate i tornjeve, kao i izgradnju podstanice visokog napona, uključujući nadzemni dalekovod, transformatore, ožičenje, telekomunikacijsku opremu i skladišni prostor. Također, predviđeni su i izgradnja pristupnih puteva, kablovskih tranšea, montažnog prostora i platformi za dizalice, te konsultantske usluge.

Odlukom se potvrđuje da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju BiH, a posebno Ugovor o finansiranju zaključen između Banke i BiH u Sarajevu i Luksemburgu 18. i 19. oktobra 2023. godine. Predviđeno je da će se sredstva prenijeti na osnovu zajma na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo kao krajnjeg korisnika i dužnika po ovom zaduženju, dok će Federalno ministarstvo finansija biti zaduženo da sa ovim preduzećem usaglasi i sklopi odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će u svrhu redovne otplate definirati uslove vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu. Predloženom odlukom daje se i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i Federacije, te Podugovora o zajmu između FBiH i JP EPBiH. 

Odluku je Vlada predložila na osnovu Informacije o kreditu Evropske investicijske banke za finansiranje Projekta Vjetroelektrane Vlašić. U njoj se podsjeća da je Vlada FBiH na sjednici 8. oktobra 2020. godine usvojila zaključak kojim je podržala inicijativu da se ukupnim zaduženjem od 72.000.000 eura, osiguraju sredstva za realizaciju ovog projekta i to u iznosu od po 36.000.000 eura kod EIB-a, te kod KfW-a.

Obrazloženo je da su rezultati studije tehno-ekonomske opravdanosti Projekta urađene 2016. godine pokazali da je vjetroelektrana na predloženoj lokaciji ekonomski i ekološki izvodljiva. Kao jedan od dugoročnih strateških ciljeva JP EPBiH istaknuta je promocija i integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem BiH. Kako je navedeno, posebna pažnja se posvećuje energiji vjetra na velikim nadmorskim visinama, a da bi ostvarila svoj strateški cilj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, Elektroprivreda BiH je opredijeljenja za ulaganja u projekte izgradnje vjetroelektrana.

Izgradnjom elektrana na obnovljive izvore bit će iskorišten dio prirodnih potencijala kojima se raspolaže što bi istovremeno doprinijelo i boljim ekološkim prilikama smanjenjem emisija CO2, kao i poboljšanju proizvodnog portfolia. Naglašeno je da je direktni cilj Projekta Vjetroelektrane Vlašić proizvodnja električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema, a opći cilj je unaprijediti i povećati obnovljive izvore energije.

centralna.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU