Održana 116. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 115. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je utvrdila je Prijedlog zakona o poticanju razvoja male privrede uz slijedeću izmjenu: – U članu 16., stav 1., tačka c. umjesto riječi „tri“ zamjenjuje se sa riječi „šest“. Ovim Zakonom se uređuju osnove planiranja, osiguranja sredstava i provođenje mjera razvoja male privrede u Srednjobosanskom kantonu, aktivnosti i mjere Vlade Srednjobosanskog kantona u podsticanju razvoja male privrede, strategija razvoja male privrede, akcioni plan, program podsticaja i njegovo provođenje, vijeće za planiranje razvoja male privrede, nadzor nad provođenjem Zakona, kaznena i druga pitanja u vezi sa podsticanjem razvoja male privrede u Srednjobosanskom kantonu. Utvrđeni Prijedlog zakona o poticanju razvoja male privrede dostavit će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK utvrdila je Nacrt zakona o prevenciji korupcije i koordinaciji aktivnosti na suzbijanju korupcije u istovjetnom tekstu predloženom od strane Ministarstva pravosuđa i uprave. Ovim Zakonom uređuju se: pojam korupcije, antikorupcijska načela, uspostava i status Kantonalnog ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Srednjobosanskom kantonu, ciljevi, djelokrug, načela i nadležnosti Kantonalnog ureda, rukovođenje Kantonalnim uredom, način i oblici prevencije korupcije i koordinacije suzbijanja korupcije, saradnja i odnosi sa javnošću. Utvrđeni Nacrt zakona o prevenciji korupcije i koordinaciji aktivnosti na suzbijanju korupcije dostavit će se Skupštini Srednjobosanskog kantona na razmatranje.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK utvrdila je Nacrt zakona o državnoj službi u Srednjobosanskom kantonu uz određene tehničke izmjene. Ovim Zakonom uređuje se radno-pravni status državnih službenika i drugih osoba zaposlenih u organima državne službe u Srednjobosanskom kantonu. Utvrđeni Nacrt zakona o državnoj službi u Srednjobosanskom kantonu dostavit će se Skupštini Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona.

Donesena je odluka o listi lijekova iz prioritetnog programa za lijekove koji se koriste za teža stanja i oboljenja koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona. Više informacija možete dobiti u nadležnom ministarstvu.

Kantonalna uprava za branioce je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće programe:
– Program i kriterije za utrošak sredstava udruženjima branilaca za 2022. godinu.
– Program i kriterije za utrošak sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti za 2022. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama za 2022. godinu – Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik, kojom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama za 2022. godinu – Udruženju penzionera Srednjobosankoga kantona, kojom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama za 2022. godinu – Muslimanskom dobrotvornom društvu Merhamet, kojom se izdvaja iznos od 42.500,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama za 2022. godinu – Katoličkom dobrotvornom društvu Caritasu Bugojanskog dekanata u Srednjobosanskom kantonu (župa Skopaljska Gračanica), kojom se izdvaja iznos od 11.250,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama za 2022. godinu – Katoličkom dobrotvornom društvu Caritasu Jajačkog dekanata u Srednjobosanskom kantonu (župa Uznesenja BDM Jajce), kojom se izdvaja iznos od 11.250,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama za 2022. godinu – Crvenom križu Srednjobosanskog kantona, kojom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade SBK za podršku liječenja fizičkih osoba, kojom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za plaćanje financijskog leasinga za nabavu motornih vozila, kojom se izdvaja iznos od 221.325,20 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „PORSCHE LEASING“ d.o.o. Sarajevo putem obročnog plaćanja kroz 12 obroka.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o utvrđivanje naziva relacije Babin Potok – Jevadžike – Bile Vode – Torlakovac za prijevoz učenika „Četvrte osnovne škole Torlakovac“, Donji Vakuf. Utvrđena duljina relacije u jednom pravcu jeste 13,7 km.

Ured za javne nabavke je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o utvrđivanju obaveze pribavljanja saglasnosti i informiranja Vlade Srednjobosanskog kantona u istovjetnom tekstu predloženog od strane Ureda za javne nabavke.
– Odluka o utvrđivanju nabavnih kategorija Centralne javne nabavke u istovjetnom tekstu predloženog od strane Ureda za javne nabavke.
– Odluka o davanju saglasnosti o načinu plaćanja usluga reprezentacije iz Aneksa II. Dijela B Zakona o javnim nabavkama.
– Odluka o davanju saglasnosti za izbor „GUINEA“ d.o.o. Vitez kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja korisničkog softvera za javne nabavke u vrijednosti od 48.996,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnosti Uredu za javne nabavke na Plan centralnih javnih nabavki za 2022. godinu.

Date su i slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki za Kantonalnu upravu za šumarstvo za 2022. godinu
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Ureda za zakonodavstvo za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za 2022. godinu.
– Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2022. godinu Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta.
– Saglasnost na odluke škola o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama za 2022. godinu.
– Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki roba i usluga za potrebe škola u 2022. godini.
– Saglasnost na odluke o izuzeću od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama za 2022. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK prihvatila slijedeće izvještaje:
– Izvještaj Odjela za unutrašnje reviziju o praćenju provođenja preporuka iz „Revizije izdataka za energiju u svim organizacijskim jedinicama Ministarstva pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona“,
– Izvještaj Odjela za unutrašnju reviziju o praćenju provođenja preporuka iz „Revizije izdataka za usluge reprezentacije u osnovnim školama“, u svim osnovnim školama Srednjobosanskog kantona.
– Izvještaj Odjela za unutrašnju reviziju o praćenju provođenja preporuka iz „Revizije izdataka za komunikacije i komunalne usluge u srednjim školama“, u svim srednjim školama Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Kantona uprave za branioce primila je k znanju Informaciju o statusu nezaposlenih razvojačenih branilaca za razdoblje 1. 9. 2019. do 31.1. 2022. godine.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli sredstava sa pozicije Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona za projekte iz oblasti kulture i informiranja za 2022. godinu, kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 9.000,00 KM koja će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona za projekte iz oblasti sporta za 2022. godinu, kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 24.000,00 KM koja će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.


bug.ba

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU