Home Lokalne vijesti Travnik vijesti Održana 118. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

Održana 118. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

0
Održana 118. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 117. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku za provođenje Zakona o socijalno neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona. Skupština Srednjobosanskog kantona je donijela Zakon o socijalno neprofitnom stanovanju SBK, donošenjem Zakona stvoreni su uslovi da se oblast socijalno neprofitnog stanovanja uredi na jedinstven način na području cijelog Kantona. Radna grupa imenovana od Vlade SBK je sačinila prijedlog podzakonskih akata:
– Odluku o visini najamnine stambenih jedinica socijalno-neprofitnog stanovanja;
– Odluku o postupku i načinu subvencioniranja najamnine u stanovima namijenjenim za socijalno-neprofitno stanovanje;
– Odluku o cenzusu maksimalnog primanja;
– Odluku o uslovima i kriterijima za utvrđivanje minimuma stambenih uslova za izgradnju stanova za socijalno stanovanje;
– Odluku o načinu upravljanja stambenim jedinicama socijalnog stanovanja i održavanja stambenih jedinica.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK donijela je Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele ostvarenih od naknada za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede kojim se izdvaja iznos od 600.000,00 KM. Sredstva za realizaciju ove odluke predviđene su kako slijedi:
– Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata u iznosu od 450.000,00 KM.
– Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unapređena okoliša te razvojnih projekata u iznosu od 50.000,00 KM.
– Subvencije privatnim preduzećima i podutetnicima – za sufinansiranje geoloških istraživačkih radova mineralnih sirovina u iznosu od 100.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava od Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, za projekat „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“, Kantonalnom tužilaštvu u Travniku u iznosu od 11.699,00 KM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, predmet nabavke: usluge održavanja LPR kamera, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 5.999,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o utvrđivanju relacije za prijevoz učenika za Osnovnu školu „Musa Ćazim Ćatić” Trenica u Novom Travniku kojom se utvrđuje se relacija za prijevoz učenika: Hercezi – Zukići – Brđanska voda – Musa Ćazim Ćatić” Trenica (4 km).
– Odluka o davanju saglasnosti na izuzeće od primjerne Zakona o javim nabavkama, kako slijedi:
a) OŠ „Karaula“ – nabavka električne energije, nabavka usluga interneta, nabavka usluga javne telefonije, nabavka komunalnih usluga, nabavka poštanskih usluga.
b) OŠ „Travnik“ – nabavka električne energije, nabavka komunalnih usluga, nabavka izdataka za centralno grijanje, nabavka poštanskih usluga, nabavka usluga interneta i telefona.
c) OŠ „Gornji Vakuf“ – nabavka komunalnih usluga (odvoz smeća, nabavka vode i komunalna naknada), nabavka električne energije, nabavka telekomunikacijskih usluga, zakup sportske dvorane, nabavka časopisa.
d) STŠ „Bugojno“ – nabavka električne energije, nabavka komunalnih usluga(odvoz smeća, voda, komunalna naknada i kanalizacija), nabavka računovodstvenih usluga.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu dala saglasnost na Godišnji plan Kantonalne uprave za civilnu zaštitu korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2022. godini.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost ministru zdravstva i socijalne politike da u 2022. godini potpiše ugovore o korekciji cijena, povećanje u rasponu od 10 do 15% za usluge smještaja korisnika prava iz Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi obitelji s djecom i skrbi o civilnim žrtvama rata. Ova saglasnost ne odnosi se na korisnike koji su smješteni u Zavodima kojima je osnivač Vlada Federacije BiH (Drin, Bakovići i Pazarić).

Date su i slijedeće saglasnosti:
– OŠ „Karaula“ Karaula – Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Karaula“ Karaula za 2022. godinu.
– OŠ „Busovača“ Busovača – saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Busovača“ Busovača za 2022. godinu.
– OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara – saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ Opara za 2022. godinu.
– Saglasnosti na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za branioce za 2022. godinu.

Vlada SBK je primila k znanju Informacija o stanju snabdjevenosti osnovnim životnim namirnicama. Na području Srednjobosanskog kantona opskrbljenost osnovnim životnim namirnicama (gorivom, brašnom, uljem, šećerom, tjesteninom, konzerviranim artiklima te osnovnim higijenskim potrepštinama) je zadovoljavajuća za normalno odvijanje života, a što će biti predmetom stalnog praćenja u narednom razdoblju.

Data je i saglasnost na Program i kriterije o utrošku sredstava za 2022. godinu – za zapošljavanje branilaca i članova njihovih obitelji sa područja Srednjobosanskog kantona, a na prijedlog Kantonalne uprave za branioce.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK sala saglasnosti za izbor „MERKEZ OIL“ d.o.o. Novi Travnik kao najpovoljnijeg ponuđača u procijenjenoj vrijednosti od 30.000,00 KM za sklapanje ugovora za Srednju stručnu školu „Bugojno“ za obuku učenika.


bug.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here