20 C
Sarajevo
Utorak, 5 srpnja, 2022

  Održana 124. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

  Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila slijedeće izvještaje:
  – Konsolidovani periodični financijski izvještaj za općine Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. – 31. 3. 2022. godine.
  – Konsolidiovani periodični financijski izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1. 1. – 31. 3. 2022. godine.

  Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK prihvatila Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede za 2020. godinu. Zadužuje se Ministarstvo privrede da postupi po preporukama i zaključcima Ureda za reviziju i da o poduzetim mjerama izvijesti Vladu Kantona i Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uz reviziju finansijskih izvještaja, izvršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakona i drugim propisima.

  Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
  – Odluka dodjeli ugovora „Bosna Bank International“ d. d. Sarajevo za plasman kreditne linije sa pozicije “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi za 2022. godinu“ u iznosu od 200.000,00 KM. Donosi se Odluka o dodjeli ugovora za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope ili profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Srednjobosanskog kantona.
  – Odluka o dodjeli koncesije privrednom društvu „Kvatro“ d.o.o. Bugojno za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena dolomita na lokalitetu „Bukovački potok“, općina Bugojno. U sklopu ove tačke Vlada SBK je donijela zaključak: Po svim pitanjima iz oblasti koncesija koje su u nadležnosti Srednjobosanskog kantona, Vlada Kantona primarno će postupati po stavovima jedinica lokalne samouprave.
  – Odluka o raspodjeli sredstava za pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u iznosu od 3.500,00 KM. Sredstva će se doznačiti Muftijstvu travničkom za 24. Mektebsko natjecanje.

  Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2022. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2022. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, i Srednje glazbene škole “Jakova Gotovca“ Novi Travnik. Sredstva u iznosu od 20.500,00 KM sa Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, preraspodjeljuju se i dodjeljuju Srednjoj glazbenoj školi “Jakova Gotovca“ Novi Travnik, na poziciju “Nabava građevina“.

  Donesena je i Odluka o raspodjeli sredstava za visoko školstvo u 2022. godini u ukupnom iznosu od 149.600,00 KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
  – Studentski centar Sarajevo iznos od 57.200,00 KM,
  – Studentski centar „Sveučilišta u Mostaru“ iznos od 38.500,00 KM,
  – Studentski centar „Univerzitet u Zenici“ iznos od 35.860,00 KM,
  – Studentski centar „Džemal Bijedić“, Mostar iznos od 16.060,00 KM,
  – Studentski centar „Univerzitet u Tuzli“ iznos od 1.980,00 KM.

  Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
  – Odluka o isknjižavanju osnovnih sredstava (pištolja), u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Navedena sredstva dodijeliti će se umirovljenim policijskim službenicima.
  – Odluka o izdvajanju sredstava za priključak na niskonaponsku mrežu Policijskoj stanici Donji Vakuf u iznosu od 7.072,65 KM koja će se doznačiti Elektroprivredi Bosne i Hercegovine.
  – Odluka o davanju saglasnost na izbor poduzeća „CM – COSMETIC MARKET“ d.o.o. Vitez kao najpovoljnijeg ponuđača za pružanje autolimarskih i lakirerskih usluga za motorna vozila i motocikle Ministarstva unutrašnjih poslova u vrijednosti od 15.000,00 KM bez PDV-a.
  – Odluka od davanju saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za poništenje postupka nabavke fotoaparata za akviziciju u vrijednosti od 17.094,00 KM bez PDV-a.
  – Odluka o davanju saglasnost Općinskom sudu u Travniku za adaptaciju prostora za saslušanja svjedoka – maloljetnika u vrijednosti od 19.000,00 KM bez PDV-a.

  Ministarstvo obrazovanja, nauke mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
  – Saglasnost Osnovnoj školi „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje za izvođenje građevinskih radova u vrijednosti od 38.967,00 KM bez PDV-a.
  – Saglasnost na izmjenu plana javne nabave Osnovne škole „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik za 2022. godinu.
  – Saglasnost na izmjenu plana javne nabave Srednje tehničke škole Bugojno za 2022. godinu.
  – Saglasnost na izmjenu plana javne nabave Mješovite srednje tehničke škole Travnik za 2022. godinu.
  – Saglasnost Osnovnoj školi Kaonik, predmet nabavke: obnova školske knjižnice, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 14.058,00 KM,
  – Saglasnost Drugoj osnovnoj školi Bugojno; Predmet nabavke: popravka i ugradnja novih oluka na zgradi matične škole, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 6.000,00 KM sa PDV-om. Predmet nabavke: Popravak kotla na čvrsto gorivo u zgradi matične škole, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.200,00 KM sa PDV-om.
  – Saglasnost Osnovnoj školi „Bristovi“, Bugojno; Predmet nabavke: Usluge izrade akata o procjeni rizika na mjestima rada i radne okoline, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.500,00 KM,
  – Saglasnost Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“, Opara, predmet nabavke: nabava kancelarijskog materijala, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2.555,00 KM,
  – Saglasnost Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Travnik, predmet nabavke: nabavka opreme za kabinet kozmetičara, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 3.905,00 KM.

  Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala saglasnost na odluke škola o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine kako slijedi:
  – Osnovna škola“Vitez“, nabavka električne energije, nabavka komunalnih usluga (voda, kanalizacija, komunalna naknada),
  – Srednja škola „Kreševo“, nabavka usluga fiksne telefonije i interneta, nabavka električne energije, nabavka komunalnih usluga (voda, kanalizacija i odvoz smeća), nabavka poštanskih usluga.

  Donesena je i Odluka o utvrđenim kriterijima raspodjele sredstava – tekući transferi za mlade. Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji raspodjele sredstava – tekući transferi za mlade u 2022. godini, planiranih Budžetom Srednjobosanskog kantona u iznosu od 100.000,00 KM, a na prijedlog istog ministarstva.

  Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
  – Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije uređenja prostorija Tužitelaštva u vrijednosti od 3.000,00 KM bez PDV-a.
  – Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova na uređenju prostorija Tužitelaštva u vrijednosti od 3.000,00 KM bez PDV-a.
  – Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji krova zgrade Centra inspekcija u Kiseljaku u vrijednosti od 3.000,00 KM bez PDV-a.
  – Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova na unutrašnjem uređenju zgrade TRZ -a u vrijednosti od 6.000,00 KM bez PDV-a.

  Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumrastva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2022. godini za epizootiološko područje Srednjobosanskog kantona i način finansiranja mjera iz Budžeta SBK. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu izdvaja se iznos od 78.917,00 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2022. godini za epizootiološko područje Srednjobosanskog kantona i način finansiranja mjera. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za realizaciju nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i to za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 3.950,00KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 72.302,00 KM, i kolateralni troškovi 2.665,00 KM.

  Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta utvrdila Prijedlog zakona o muzejskoj djelatnosti uz slijedeće tehničke ispravke: U članu 17. stav (3) umjesto tačke stavlja se zarez i riječ „uz saglasnost Vlade“; U članu 48. stav (1) tačke d) umjesto broja (5) treba da stoji broj (3). Utvrđeni Prijedlog zakona o muzejskoj djelatnosti dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje.

  Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava Elči Ibrahim pašinoj medresi Travnik, u iznosu od 3.750,00 KM u svrhu provođenja školskog natjecanja.

  Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na utvrđenu radg listu prihvatljivih ponuda u postupku predmeta javne nabavke – Operativni sistem dodatne licence za BIS, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a u iznosu od 105.564,00 KM. Data je saglasnost za potpisivanje ugovora/ okvirnog sporazuma sa najpovoljinim ponuđačem odnosno grupom ponuđača „Medit“ d.o.o. Sarajevo i „E – Medit“ d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 97.500,00 bez PDV-a.

  Vlada SBK je donijela slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture is porta:
  – Odluka o raspodjeli sredstava za sport u 2022. godini u ukupnom iznosu od 17.000,00 KM,
  – Odluka raspodjeli sredstava za kulturu u 2022. godini u ukupnom iznosu od 22.500,00 KM.
  – Odluka o raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama – akademijama u 2022. godini u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
  o Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini iznos od 27.000,00 KM,
  o Akademija nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini iznos od 33.000,00 KM.

  Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za provođenje procedure javne nabavke putem otvorenog postupka – Nabavka sustava “e-građani” u iznosu do 725.400,00 KM sa PDV-om.

  Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je dala saglasnost Ministarstvu pravosuđa i uprave za provođenje procedure javne nabavke – Izrada glavnog projekta za potrebe formiranja odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu u vrijednosti od 30.000,00 KM bez PDV- a.


  bug.ba

  Koliko je koristan ovaj tekst?

  Prosjek ocjena / 5. Broj glasova:

  Članak još nema ocjena. Neka tvoja bude prva!

  Kako ovaj članak smatrate korisnim...

  Pratite nas na društvenim mrežama

  Žao nam je što vam se članak nije svidio. Trudimo se da budemo bolji!

  Pomozite nam da unaprijedimo sadržaje!

  Recite nam kako možemo poboljšati sajt?

  TNT Portal
  TNT Portalhttp://tntportal.ba
  TNT Portal donosi najnovije vijesti uz oglase za posao i zanimljive sadržaje kao što su recepti, horoskop, sanjalica, kvizovi i radio stanice.
  MOŽDA VAS ZANIMA
  DRUGI UPRAVO ČITAJU