Održana 23. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 22. sjednice. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je prihvatila slijedeće izvještaje: – Izvještaj JU Bolnice Travnik o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za treći kvartal 2023. godine. – Izvještaj JU Bolnice za plućne bolesti i TBC Travnik o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za treći kvartal 2023. godine. – Izvještaj Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić, Nova Bila o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za treći kvartal 2023. godine. – Izvještaj JU Opće bolnice Bugojno o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za treći kvartal 2023. godine. – Izvještaj JU Opće bolnice Jajce o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava iz Budžeta Federacije BiH za treći kvartal 2023. godine. Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku u iznosu od 1.757,20 KM. Sredstva će se doznačiti „FIS“ d.o.o. Vitez. Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava za izvođenje radova u zgradi Kantonalnog suda u Novom Travniku u iznosu od 5.305,95 KM. Sredstva će se doznačiti „DAVID“ d.o.o. Novi Travnik, a na prijedlog istog ministarstva. Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta Osnovnoj školi „Travnik“ Travnik u iznosu od 15.000,00 KM. Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstva za izradu projekta za uređenje dvorišta PS Kreševo u iznosu od 2.000,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „MILIČEVIĆ – GRADNJA“ d.o.o. Kreševo, a na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke: – Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za mjesec novembar i decembar za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 124.333,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: 1. Osnovna muzička škola Travnik izdvaja se iznos od 24.866,60KM; 2. Osnovna muzička škola Bugojno izdvaja se iznos od 23.623,27KM; 3. Osnovna muzička škola Novi Travnik izdvaja se iznos od 17.891,52KM; 4. Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“, Novi Travnik izdvaja se iznos od 57.951,61KM (Područni odjeli: Jajce, Nova Bila, Vitez i Busovača). – Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku smart table za interaktivnu nastavu za potrebe OŠ Pajić Polje, Gornji Vakuf Uskoplje u iznosu od 4.072,51 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo. – Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku uredskih stolica za potrebe MSTŠ „Travnik“, Travnik u iznosu od 1.750,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „JYSK“ d.o.o. Sarajevo. – Odluka o izdvajanju sredstva za nabavku mramorne ploče sa natpisom za potrebe OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Fojnica u iznosu od 160,00 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „MARBO – STONE“ d.o.o. Kiseljak. – Odluka o izdvajanju sredstva […]

The post Održana 23. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU