Održana 24. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 23. sjednice.  Vlada SBK je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, u istovjetnom tekstu koji je predložen od strane Kantonalne uprave za branioce. Utvrđeni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi dostaviti će se Skupštini SBK na razmatranje i usvajanje po skraćenom postupku. Uvažavajući odredbu člana 20. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, ovim izmjenama i dopunama Zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi, pravi na novčanu egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti svi branitelji mlađi od 57. godine života, čime je u potpunosti primjenjena odredba člana 20. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine FBiH“, broj: 54/19 i 29/22). Direkcija za ceste je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke: – Odluka o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2024. godinu. Odluka o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2024. godinu dostaviti će se Skupštini SBK na davanje saglasnosti. Vlada SBK je donijela Odluku o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2024. godinu u iznosu od: – Prihodi u primitci sa prenesenim neutrošenim sredstvima – 18.038.033,00 KM; – Rashodi i izdatci – 18.038.033,00 KM; – Odluka o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa radova rekonstrukcije regionalnih cesta SBK za 2023. godinu, kojom će se preraspodjela planiranih sredstava po dole navedenim projektima: – R 413 Turbe Vitovlje Skender Vakuf planiran iznos ……….- 50.000,00 KM; – R 413 a) Vitovlje Babanovac……………………..………….….- 9.000,00 KM; – R 413 a) Vitovlje Babanovac………………………………..….- 41.000,00 KM; – R 438 Gromiljak Fojnica………………………………………………..+ 59.000,00 KM; – R 440 Stara Bila Han Bila Gluha Bukovica………………….….+ 41.000,00 KM; Na prijedlog Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je prihvatila Godišnji izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu. Izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja SBK 2021-2027. godinu za 2022. godinu pripremljen je u skladu sa Programom rada Ureda za 2022. godinu, i u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanu razvojem u FBiH. Izvještaj se sastoji iz dva dijela koja zajednički čine jednu cjelinu i omogućuju praćenje razvoja trendova i stepen provedbe strategije. Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela slijedeće odluke: – Odluka o odobravanju Programa za finansiranje školskih natjecanja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2023/24. godinu, a koja su utvrđena od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, kalendarom općinskih i kantonalnih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu. – Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku flaute za potrebe SGŠ „Jakova Gotovca, Novi Travnik u iznosu od 1.359,15 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „BROTHERS“ d.o.o. Ljubuški. – Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku računara za potrebe STŠ „Bugojno“, Bugojno u iznosu od 1.999,32 KM. Sredstva će se doznačiti poduzeću „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo. – Odluka o izdvajanju sredstava […]

The post Održana 24. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU