Održana 29. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 28. redovne i 2. vanredne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 Odluka o privremenom stavljanju van snage Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za Srednjobosanski kantona, utvrđivanje marži.

Odlukom se mjere stavljaju van snage do 15. 3. 2024. godine. – Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima poticaji privredi“ Budžeta Srednjobosanskog kantona, kojom se redni broj 7. mijenja i glasi: – „Površinska zaštita metala RMA d.o.o. Donji Vakuf.“ – Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu interventna sredstva.

Izmjena se odnosi na naziv u tabelarnom pregledu: umjesto riječi „Međunarodni sajam namještaja u Istanbulu Republika Turska“ sa riječima „Odlazak na Međunarodni sajam u Istanbulu“.

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, za nabavku telekomunikacijske opreme u iznosu od 649,57 bez PDV-a, sredstva će se doznačiti odabranom dobavljaču „ALKIBIA“ d.o.o. nakon provedenog postupka javne nabavke.

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu, za nabavku opreme aparata u iznosu od 213,68 bez PDV-a, sredstva će se doznačiti odabranom dobavljaču „ALKIBIA“ d.o.o. nakon provedenog postupka javne nabavke.

Isto ministarstvo je predložilo Mišljenje o inicijativi za povećanje visine naknade za Službu „Pomoć – informacije“, a Vlada SBK je stava da nema dovoljno opravdanih razloga za predloženo povećanje SPI naknada. Mišljenje Ministarstva privrede je da predložene nove SPI naknade ne bi trebale biti uvećane za više od 30% u odnosu na dosadašnje cijene koštanja navedenih usluga, te predlaže da se korigiraju-umanje predloženi iznosi novih naknada za vlasnike putničkih vozila, dok za vlasnike autobusa, teretnih motornih vozila i priključnih vozila mogu ostati iste ili sa nekim manjim povećanjem kako bi se smanjila ogromna razlika između pomenutih.

Prijedlog Mišljenja Ministarstva privrede će se dostaviti Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela slijedeće odluke:

 Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2023. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola SBK.

Sredstva u iznosu od 70.000, 00 KM sa stavke “Nabavka opreme – Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“, Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, škole, preraspodjeljuju se i dodjeljuju korisnicima, kako slijedi:

• Osnovna škola “Voljevac “, Voljevac , iznos od 14.000,00 KM,

• MSŠ “Vitez “, Vitez, iznos od 7.000,00 KM,

• MSŠ “Travnik“ , Travnik, iznos od 7.000,00 KM,

• SGŠ “Jakova Gotovca “, Novi Travnik, iznos od 14.000,00 KM,

• SŠ “Novi Travnik “,Novi Travnik iznos od 14.000,00 KM i

• Osnovna škola “Turbe “,Turbe iznos od 14.000,00 KM .

 Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda, u iznosu od 5.545,00 KM Osnovnoj školi “Busovača”.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU