Održana 31. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 30. sjednice. Na prijedlog Stručne službe, Vlada SBK je usvojila Program rada Vlade SBK za 2024. godinu i uputila u skupštinsku proceduru. Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je usvojila Godišnji plan i program održavanja regionalnih cesta na području Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu. U Finansijskom planu Kantonalne direkcije za ceste za 2024. godinu za radove održavanja planirano je 3.200.000,00 KM. Vlada SBK je usvojila i Godišnji plan i program projektovanja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva na području SBK za 2024. godinu. Ukupno za realizaciju Godišnjeg plana i programa projektovanja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona u 2024. godini na raspolaganju je iznos od 7.736.000,00 KM (sa sredstvima uštena na održavanju). Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa. Izmjene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa odnose se na broj kadrova smjera regionalnog i prostornog planiranja koji do sada nisu bili predviđeni sistematizacijom. Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2023. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Budžetu SBK za 2023. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta i osnovnih i srednjih škola Kantona. Sredstva sa stavke “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za školska natjecanja“ preraspodjeljuju se i dodjeljuju korisnicima, kako slijedi : – Osnovna škola “Nova Bila “, Nova Bila, na stavku „Ugovorene i druge posebne usluge“ iznos od 1.270,00 KM i „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 2.300,00 KM. – Srednja škola “Travnik “, Nova Bila, na stavku „Ugovorene i druge posebne usluge“, izvor financiranja 10, iznos od 1.270,00 KM i stavku 6134 „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 700,00 KM. – Osnovnoj školi “Voljevac “, Voljevac, na stavku „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 6.000,00 KM. Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2023. godinu za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku. Odlukom se izdvaja iznos od 1.462,50 KM za nabavku i ugradnju unutrašnje rasvjete za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „ELTECH” d.o.o. Kiseljak. – Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka javne nabavke, predmet nabavke: Nadzor nad izvođenjem radova na zgradi odjeljenja Općinskog suda u Travniku sa sjedištem u Vitezu i drugih institucija I faza. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 33.000,00 KM. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke: – Odluka o izdvajanju sredstava planiranih Budžetom SBK za 2023. godinu, sa stavke „Nabavka opreme” i „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje” u ukupnom iznosu 15.926,04 KM za Srednju školu “Nikola Šop“ Jajce. Sredstva iz ove Odluke uplatit će se dobavljačima kako slijedi: • “WOLF 359” d.o.o. Travnik, iznos od 8.927,10 KM, za nabavku i […]

The post Održana 31. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU