Održana 34. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 33. sjednice. Usvojeni su i Izvještaji o radu ministarstava, uprava i upravnih organizacija i službi za 2023. godinu. Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Vlade SBK za sprječavanje korupcije i radu Tima Vlade Kantona za sprječavanju korupcije za 2023. godinu. U izvještajnom periodu provodile su se aktivnosti na realizaciji četiri projekta, odnosno Realizaciji Strategije Vlade SBK za sprječavanje korupcije, izradi Akcionih planova i Planova integriteta svih institucija u SBK, uspostavi registra (baza podataka) i ažuriranje istih i izradi i pripremi zakonskih rješenja za ovu oblast. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na Plan aktivnosti na sprovođenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) SBK za 2024. godinu. Plan aktivnosti obuhvata pripreme zbirnog pregleda potencijalnih projektnih ideja JPP-a (Katalog projekata SBK), pružanje stručne podrške Javnim tijelima u postupku izrade trogodišnjih i godišnjih planova, pripremi progama korištenja sredstava i poziva za odabir korisnika, itd. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke: – Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama regionalnoj ekonomskoj zajednici”, utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 70.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata na području SBK. – Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima poticaji privredi” utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 300.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje podrške općinama za pripremu i implementaciju infrastrukturnih projekata, sredstva su namijenjena za korisnike sredstava za projekte kao nepovratna sredstva koja se dodjeljuju putem javnog poziva. – Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima podrška razvoju poduzetničkih zona” utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 250.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju za sufinansiranje projekata za podsticanje i pružanje podrške općinama za razvoj i izgradnju poduzetničkih zona, sredstva se dodjeljuju korisnicima kao nepovratna sredstva putem javnog poziva. – Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno-privatno partnerstvo” utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju za podsticanje i pružanje podrške, za pripremu i implementaciju projekata javno-privatnog partnerstva. – Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama” utvrđenog Budžetom SBK za 2024. godinu u Ministarstvu privrede. Sredstva za realizaciju ovog programa planirana su u iznosu od 300.000,00 KM. Namjena sufinansiranja projekata je unapređenje uslova za opstanak, rad i razvoj društvene zajednice i neprofitnih organizacija. – Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za obavljene tehničke preglede vozila u 2024. godini za projekte iz oblasti saobraćaja […]

The post Održana 34. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU