Održana 35. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 34. sjednice. Usvojen je i Izvještaj Vlade Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu. Podnošenje godišnjeg Izvještaja o radu Vlade SBK rezultat je zakonske i poslovničke obaveze da se najmanje jedanput godišnje izvještava Skupština Srednjobosanskog kantona o provođenju utvrđene politike, o provođenju zakona i drugih općih akata Skupštine SBK, Izvještaja o izvršenju Budžeta, Izvještaja o stanju u pojedinim oblastima društvenog života i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti. U skladu sa ranije utvrđenim smjernicama za izradu Izvještaja o radu, isti je metodološki urađen tako da predstavlja pregled najznačajnijih aktivnosti svih kantonalnih tijela uprave, odnos između planiranih i realiziranih aktivnosti uz obrazloženje razloga za eventualno ne realizirane aktivnosti i sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima. Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:  Odluka o davanju saglasnosti na CEFTA Odluku o olakšavanju trgovine uslugama koje pružaju turističke agencije i turoperateri. U cilju što boljeg i usklađenijeg pristupa primjene obaveza, u okviru CEFTA zemalja, pokrenuti je i regionalni projekat čiji je fokus aktivnosti integrisanja CEFTA tržišta kroz identifikaciju ključnih barijera licenciranje za turističke agencije i turoperatera. Ovaj proces ujedno predstavlja i harmozaciju sa legislativom EU.  Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije“Subvencije javnim preduzećima poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“.  Odluka o usvajanju godišnjeg Programa razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu. Sredstva su planirana u Budžetu SBK za 2024. godinu u iznosu od 3.410.000,00 KM, i dodjeljivat će se korisnicima kao nepovratna sredstva putem javnog poziva, izuzev interventnih sredstava i razvojnih projekata koja se dodjeljuju po zahtjevu korisnika sredstava za kandidovane projekte.  Odluka o raspodjeli interventniih sredstava sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” za sufinansiranje projekata, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.  Odluka o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije javnim preduzećima poticaji privredi za povećanje konkurentnosti”, odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 70.000,00 KM, sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekta kupovine nove opreme, a po zahtjevu korisnika JKP “Radovina” d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.  Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima poticaji privredi” Budžeta SBK za 2024. godinu. Odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 34.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede.  Odluka o raspodjeli dijela interventnih sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih star-up kompanija” Budžeta SBK za 2024. godinu. Odlukom se vrši raspodjela sredstava u iznosu od 60.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti u skladu sa dostavljenim prijedlogom Ministarstva privrede. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:  Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024.godinu, s pozicije “Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu”. Sredstva potrebna za provođenje programa iz ove Odluke obezbjeđena su u Budžetu Srednjobosanskog kantona i terete poziciju Ministarstva […]

The post Održana 35. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona appeared first on – Info portal Bugojno.

bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU