Održana 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Danas je u Vijećnici održana 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice, po usvojenom dnevnom redu, započeo je  razmatranjem i  usvajanjem više odluka o dodjeli priznanja i nagrada Grada Sarajeva u 2024. godini. Tako su  prof. dr. Ljubiša Zečević, posthumno, te Muhamed Žero,  Eric Breton,Vesna Bajkuša iHajriz Brčvak, dobitnici priznanja „Plaketa Grada Sarajeva”, a Senida Karović nagrade „Graham Bamford“.

Farah Ličina, Ada Korić i Dan Gračić su, odlukama Gradskog vijeća, dobitnici nagrade „Sarajevska pahuljica“.

Dobitnici priznanja i nagrada će se promovisati na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, u povodu obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva, kada će im gradonačelnica i predsjedavajući Gradskog vijeća uručiti povelje, odnosno diplome.

U nastavku sjednice gradski vijećnici su razmotrili i usvojili Plana rada Grada Sarajeva za 2024. godinu koji se bazira na Strategiji razvoja Grada Sarajeva 2021.-2027., Programu rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2024. godinu i Budžetu Grada Sarajeva za tekuću godinu, kaoi drugim zakonskim i planskim dokumentima.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja sportskih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Rad sjednice nastavljen je usvajanjem Odluke o utvrđivanju i načinu sufinansiranja kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo, a nakon ukazane potrebe za uvrštavanje i pružanje finansijske podrške novim manifestacijama koje imaju kontinuitet i koje doprinose afirmaciji Grada Sarajeva i ukupnom razvoju kulture Sarajeva, a time i Bosne i Hercegovine.

Usvojena je Odluka o kriterijima i načinu sufinansiranja kulturno-umjetničkih društava sa tradicijom sa područja četiri gradske općine.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju kreditnog zaduženja, a cijeneći činjenicu da se određeni investicioni projekti navedeni u Odluci o odobravanju kreditnog zaduženja neće moći realizirati, te će se planirana sredstava preusmjeriti naInvesticiono-sanaciona ulaganja u objekat i bazensku tehniku JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o.“, za što su sredstva više nego potrebna, a imajući u vidu značaj ovog objekata za sve kategorije stanovništva, a posebno za sportske aktivnosti koje se odvijaju na olimpijskom bazenu.

Razmotren je i usvojen Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2023. godini.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, zaključkom Gradskog vijeća, upućen je u javnu raspravu u trajanju od 20 dana.

Na sjednici su primljene k znanju Informacija o prazničnom ukrašavanju u organizaciji Grada SarajevateInformacija o upravljanju, tekućem i investicionom održavanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, a koja je potvrdila opredjeljenje Gradskog vijeća da se dio kreditnih sredstava usmjeri upravo za poboljšanje objekta i bazenske tehnike JP „Olimpijski bazen Otoka“.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnikAdi Škaljić podnio inicijativu da Grad Sarajevo razmotri mogućnost korištenja inovativne boje za fasade, odnosno posebne vrste mahovine, u projektima Grada Sarajeva, a koje upijaju zagađene čestice iz zraka u većoj mjeri nego drveće.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU