Počeo nastavak 14. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

Nastavak 14. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Preostale tačke Dnevnog reda:

7. Prijedlog Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo;

8. Nacrt Zakona o zakupu poslovnog prostora;

9. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo;

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo;

12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restorana) i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) koji se nalazi u sklopu Informativno-edukacionog centra na Bijambarama, između ugovornih strana: Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo kao zakupodavca i Ugostiteljske radnje ”OAZA-DINO B” kao zakupca, koji je izabran putem Javnog oglasa;

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o zasnivanju prava građenja na nekretnini označenoj kao k.č. broj 2182/160 gradilište ukupne površine 286 m2 z.k. ul. broj 3375 K.O SP_Kijevo koji namjeravaju zaključiti Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo kao vlasnik opterećene nekretnine i Grad Sarajevo kao nosilac prava građenja, bez naknade;

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ za 2024. godinu;

15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo;

16. Prijedlog odluke o davanje naziva novoizgrađenoj ulici na području Općine Centar Sarajevo – MZ “Hrastovi-Mrkovići” u novi naziv: ulica „Hajrudina Ivazovića-Bebana”;

17. Prijedlog odluke o promjeni naziva dijela ulice na području Općine Centar Sarajevo – MZ “Hrastovi-Mrkovići” u novi naziv: ulica „Elvisa Husakovića Elija”;

18. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih dopunskih taksi oznaka;

19. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu;

20. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI ’84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;

21. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2022. godinu;

22. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU