Podnešena prijava protiv Omara Mehmedbašića, advokata počinitelja nedavnog femicida u Sarajevu

Nevladine organizacije, članice Ženske mreže BiH, podnijele su prijavu Regionalnoj advokatskoj komori u Sarajevu za pokretanje disciplinskog postupka protiv advokata Omara Mehmedbašića, zbog njegovih izjava kao advokata počinitelja nedavnog femicida u Sarajevu.

U ponedjeljak, 13. novembra, još jedna žena je postala žrtva sistema. Prema informacijama iz medija, muškarac je ubio bivšu partnericu s kojom ima dijete i sa kojom je imao spor oko zajedničkog skrbništva nad djetetom. Počinitelj je i ranije bio osuđivan zbog nasilja u porodici.

Pored propusta nadležnih organa, ovaj put pažnju javnosti izazvala je izjava branitelja optuženog, Omara Mehmedbašića, kojom je opravdavao počinjeno nasilje ljubavlju optuženog prema žrtvi.

To je bilo nasilničko ponašanje, nisu bili u braku. Imali su dijete. On je svaki dan plakao u zatvoru i nesumnjivo je da je volio. Šta je bilo jučer, ja ne znam. To ćemo vidjeti danas kada bude davao iskaz. U svakom slučaju vidjet ćemo. Ne znam šta se desilo. Odbrana ovdje nema puno karata, imat ćemo svjedoke da je on nju puno volio i da je volio dijete. I da nikada nije bio nasilan.

Organizacije Ženske mreže su skrenule pažnju da je vanbrančna zajednica izjednačena s brakom. Stoga nasilje počinjeno u vanbračnoj zajednici može i mora da se tretira kao nasilje u porodici, a ne nasilničko ponašanje. To potvrđuje i činjenica da je počinitelj i ranije bio osuđivan za ovo krivično djelo. Nebrojeno puta je ponovljeno da ljubav ne smije i ne može biti opravdanje za počinjeno nasilje. Nasilje u porodici obično rezultira ubistvom što zapravo predstavlja pokušaj počinitelja da ponovo uspostavi kontrolu nad žrtvom koja odlazeći od njega i prijavljujući nasilje oduzima njegovu moć.

Kodeks advokatske etike Federacije Bosne i Hercegovine propisuje dužnosti svakog advokata da svojim ponašanjem služe kao primjer humanosti, poštovanja ljudskog dostojanstva i progresivnih nastojanja u priznavanju, zaštiti i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda.

Konačno, advokati su dužni čuvati ugled i dostojanstvo advokature i to kako pri obavljanju djelatnosti tako i u privatnom životu.

Izjave advokata ukazuju na njegovo direktno nepoštivanje ljudskih prava, u konkretnom slučaju ženskih ljudskih prava, koje imaju i mogu imati obeshrabrujuću poruku da je nasilje u porodici, posebno nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini očekivano, institucionalno zanemareno, te da takvo i treba ostati.

U smislu svega naprijed navedenog, članice Ženske mreže smatraju da postupanje Advokata na navedeni način ima obilježja većeg broja povreda advokatske dužnosti.

Ženska mreža BiH naglašava da na ovaj način nema namjeru prebaciti svu odgovornost na gospodina Mehmedbašića za stanje u društvu, niti amnestirati organe nadležne za pružanje zaštite žrtvi, naprotiv, naglašava važnost pravovremenog djelovanja policije, centara za socijalni rad, tužilaštva i suda. Ali važno je skrenuti pažnju da svako od nas, naročito s obzirom na poziciju i ugled koji osoba uživa u društvu, snosi odgovornost za izgovorene riječi koje doprinose širenju stereotipa i poticanju nasilničkog ponašanja.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU