Srijeda, 20 siječnja, 2021

Policijski službenik GPBiH zloupotrebio službeni položaja

- Oglašavanje -

Disciplinskа kоmisiја zа pоliciјskе službеnikе Grаničnе pоliciје BiH, nаkоn rаzmаtrаnjа pоdnеsеnоg Zаhtјеvа zа pоkrеtаnjе disciplinskоg pоstupkа i оdržаnоg glаvnоg prеtrеsа, dоniјеla је Rјеšеnjе о prеstаnku rаdnоg оdnоsа zа pоliciјskоg službеnikа Ilinko G. koji je obavljao poslove policajca za graničnu kontrolu u Jеdinici grаničnе pоliciје Brod.

Naime, spomenuti policijski službenik je 16. februara 2020. godine prilikom obavljanja granične kontrole na Međunarodnom graničnom prijelazu Brod od putnika zahtijevao i primio dar u novčanom iznosu od 50 eura kako bi mu omogućio izlazak iz BiH.

Imajući u vidu navedeno, Disciplinska komisija za policijske službenike GPBiH nakon provedenog javnog pretresa utvrdila je da je okrivljeni policijski službenik počinio teže povrede službene dužnosti iz člana 105. stav (1) tačka 1), 9) i 23) Zakona o policijskim službenicima BiH, a koje se definiraju kao: „neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka“, „ponašanje koje narušava ugled policijskog organa“ i „zloupotreba službenog položaja“.

Preuzimanje sadržaja

Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo uz dodavanje link na tntportal.ba unutar preuzetog članka. Hvala.

Policijski službenik GPBiH zloupotrebio službeni položaja
- Oglašavanje -Policijski službenik GPBiH zloupotrebio službeni položaja

IZDVAJAMO

Policijski službenik GPBiH zloupotrebio službeni položaja