Potvrđena optužnica za organizirani kriminal u predmetu GIKIL Lukavac

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv bivših članova Nadzornog odbora i menadžmenta u Global Ispat koksnoj industriji (GIKIL) Lukavac u predmetu organiziranog kriminala u vezi s djelima iz oblasti korupcije i privrednog kriminala.

Optuženi su Pramod Mittal, Rajib Das, Parameš Batačarija, Ivana Bunoza, Mate Pavković, Erna Mehmedović, Faik Buševac i Vehid Mešić.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva TK, Pramod Mittal, kao vođa grupe optužene za organizirani kriminal, i osnivač i vlasnik pravnog lica GSHL (Global Steel Holdings Limited-London) koje je imalo suvlasništvo u GIKIL-u, te Das, Batačarija, Bunoza, Pavković i Mehmedović, optuženi su za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja i ovlaštenja, dok su nekadašnji direktori GIKIL-a i Koksno hemijskog kombinata (KHK) Vehid Mešić i Faik Bušovac optuženi za krivično djelo sklapanje štetnog ugovora.

-Optužnicom su obuhvaćene radnje koje se vezuju period od 2003. do 2019. godine u nekoliko segmenata: neispunjavanje ugovornih obaveza stranog ulagača, firme GSHL, u iznosu od oko 45 miliona KM u GIKIL-u, kao i za nezakonito izvlačenje novca iz GIKIL-a na osnovu tzv. eksternih menadžerskih ugovora koje je navodno pružao GSHL društvu GIKIL, čime je protivpravno prisvojeno oko 21 milion KM u cilju nezakonitog povrata uloženog kapitala stranog ulagača GSHL-a – navodi se u saopćenju.

Kako se dodaje, bivši menadžeri u GIKIL-u i KHK Mešić i Bušovac su optuženii za krivično djelo sklapanje štetnog ugovora, koji je potpisan 2004. godine, a koji je bio suprotan interesima domaćeg člana društva KHK, kao i generalno za društvo GIKIL, a na osnovu kojeg je i omogućeno preuzimanje apsolutne upravljačke strukture GSHL-a u GIKIL-u, kao i da GSHL ne ispuni svoje ugovorne obaveze u ulaganju 45 miliona KM u društvo.

Ivana Bunoza i Mate Pavković, članovi NO GIKIL-a od januara 2017. godine, te Erna Mehmedović bivši sekretar u GIKIL-u, optuženi su da su postali članovi kriminalne grupe, odnosno da su svjesno djelovali u cilju daljeg sticanja protivpravne imovinske koristi vođi grupe Pramodu Mittalu u iznosu od 12,9 miliona američkih dolara, kao i da on i dalje ostvaruje potpunu kontrolu nad imovinom GIKIL-a iako je bio pod mjerama zabrane preduzimanja bilo kakvih poslovnih aktivnosti ili službenih dužnosti u GIKIL-u, ali i da sebi pribave korist na način da su im u 2019. godini enormno povećana primanja i naknade za obavljanje funkcija u GIKIL-u.

Mada su znali da je nad firmom GSHL otvoren likvidacioni postupak i da je postavljen stalni likvidator koji jedino može zastupati GSHL, svjesni također da je Mittal pod istragom Tužilaštva kao vođa grupe za organizovani kriminal, u septembru 2019. godine su nezakonito sazvali Skupštinu Društva, imenovali Nadzorni odbor i donosili nezakonite odluke po nalogu Mittala i na taj način dodatno ugrožavali poslovanje GIKIL-a, uz to svjesni i da je Općinski sud Tuzla donio privremene mjere o zabrani provođenja odluka Skupštine Društva.

Iz Tužilaštva podsjećaju da je Mittalu, Dasu i Batačariji Kantonalni sud Tuzla u julu 2019. godine, kada su lišeni slobode, odredio mjeru pritvora. Međutim, sud je nedugo nakon toga uvažio prijedloge njihovih branitelja i umjesto pritvora prihvatio ponuđeno jemstvo u ukupnom iznosu od 3 miliona KM.

Također sud je odredio i privremenu mjeru osiguranja imovinsko-pravnog zahtjeva u korist GIKIL-a na osnovu kojeg je Pramod Mittal uplatio 11 miliona eura na otvoreni namjenski račun u korist oštećenog društva GIKIL, a kojim je zabranjeno raspolagati do okončanja krivičnog postupka. Umjesto mjere pritvora, tada su Mittalu, Dasu i Batačariji određene mjere zabrane preduzimanja bilo kakvih poslovnih aktivnosti i dužnosti u GIKIL-u, članstvo u NO ili bilo koje druge dužnosti u GIKIL-u, a u slučaju kršenja ovih mjera im se ponovo može odrediti mjera pritvora. Te mjere su na snazi i danas.

Iz Tužilaštva TK navode da Mittal, Das i Batačarija još nisu ispitani na okolnosti proširenja istrage, te je optužnica protiv njih podignuta samo za radnje i okolnosti za koje su ranije ispitani. Branitelji ove trojice optuženih su na mnoštvo poziva Tužilaštva za istražno ročište u prethodnih nekoliko godina dostavljali medicinsku dokumentaciju za njih, pravdajući na taj način njihovo odsustvo. Medicinska dokumentacija je više puta vještačena, a nalazi vještačenja ne opradavaju odustvo osumnjičenih i nedolazak na istražna ročišta.

-S obzirom na to da vještaci navode da navedeni zdravstveni problemi nisu prepreka za njihovo pojavljivanje na istražnom ročištu, Tužilaštvo je nadležnom sudu predložilo da se mjera jemstva za trojicu optuženih ukine i realizuje u korist Budžeta FBiH, te da im se ponovo odredi mjera pritvora. Jedan od mehanizama obezbjeđivanja njihovog prisustva na suđenju i naknadnom ispitivanju je i to da će se optužnica poslati putem međunarodne pravne pomoći, a ne samo putem njihovih branilaca u BiH – navode iz Tužilaštva.

Također, optužnicom je predloženo da se u vezi sa postavljenim imovinsko pravnim zahtjevom u korist GIKIL-a izvedu potrebni dokazi te da sud presudom obaveže osumnjičenog Pramod Mittala i pravno lice GSHL da u cjelosti ispune svoje obaveze prema oštećenom, kako su one određene postavljenim zahtjevom.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU