Povodom članka o objektu na Kovačima: Demanti netačnih navoda objavljenih na portalu “Akta.ba”

Povodom objavljenom članka na portalu Akta.ba “Kompanija u vlasništvu Çileka bespravno gradila na Kovačima: Naloženo rušenje objekta”, redakciji portala javio se advokat Ifet Feraget, kao punomoćnik privrednog društva “SARAJEVO INTERNACIONAL” d.o.o. Sarajevo, koja gradi ovaj objekat, s molbom da objavimo demanti netačnih navoda.

Podsjetimo, radi se o saopćenju Općine Stari Grad prema čijim je navodima “Zaustavljena bespravna gradnja na Kovačima i naloženo rušenje, izdate novčane kazne”. Budući da u saopćenju nije navedeno ko gradi objekat, Akta.ba je imajući ranija saznanja, navela ime investitora bez namjere da ugrozimo ugled ove kompanije. Sporno je što smo prenijeli da je “naloženo rušenje objekta”, umjesto “rušenje dijela objekta”.

U skladu s tim, demanti objavljujemo u cjelosti.

“Poštovana gospodo,

obraćam Vam se vezano za članak koji je objavljen dana 11.03.2021. godine na Vašem portalu pod naslovom “Kompanija u vlasništvu Çileka bespravno gradila na Kovačima: Naloženo rušenje objekta”.

Objavljivanjem pomenutog članka, čiji već naslov ali i sadržaj ne odgovaraju navodima sadržanim u rješenju Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad Sarajevo od 14.12.2020.godine i zaključku Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad Sarajevo od 29.12.2020.godine, prekoračena je granica prava na slobodu izražavanja koja je zagarantovana članom 2. Zakona o zaštiti od klevete F BiH, članom 10. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te odredbama Ustava Bosne i Hercegovine.

Iz tih razloga sam, kao punomoćnik privrednog Društva “SARAJEVO INTERNACIONAL” d.o.o. Sarajevo, ul. Dobroševička broj 51-b, kao i uvaženog gospodina Muzafera Çileka, prinuđen da, radi zaštite ugleda investitora pomenutog objekta, privrednog Društva „SARAJEVO INTERNACIONAL” d.o.o. Sarajevo, tako i izrazito visokog ličnog ugleda gospodina Muzafera Çileka, u skladu sa članom 8. Zakona o zaštiti od klevete F BIH i članom 16. Kodeksa za štampu u BIH, podnesem demanti iznijetih neistinitih navoda ali i da istim povodom reagujem na izuzetno tendenciozan tekst čija skrivena težnja je, bez ikakvog povoda, nanošenje štete izrazito visokom ličnom ugledu uvaženog gospodina Muzafera Çileka i ugledu njegove svjetski renomirane kompanije.

Već sam naslov članka sadrži neistiniti navod da je naloženo rušenje objekta. Naime, pomenutim rješenjem Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad Sarajevo od 14.12.2020. godine investitoru privrednom Društvu „SARAJEVO INTERNACIONAL” d.o.o. Sarajevo, ul. Dobroševička broj 51-b, nije naloženo rušenje objekta nego rušenje onih dijelova koji, prema mišljenju navedene službe, odstupaju od izdatih odobrenja za građenje. 

Nezadovoljno navedenim rješenjem privredno Društvo “SARAJEVO INTERNACIONAL” d.o.o. Sarajevo, ul. Dobroševićka broj 51-b, koje zastupaju punomoćnici Ifet Feraget, advokat iz Sarajeva i Edin Šabanović, advokat iz Sarajeva, je u zakonskom roku dana 24.12.2020. godine izjavilo žalbu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. 

Suprotno zakonskoj obavezi iz člana 235. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH, prema kojoj se žalba nadležnom organu mora dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema žalbe,  Služba za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad je, i pored više urgencija od strane investitora, iz samo njima poznatih razloga, tek nakon više od dva mjeseca od dana prijema žalbe, istu dostavila na rješavanje navedenom ministarstvu. Na osnovu člana 298. tačka 10. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH institucija koja ima javne ovlasti će se kazniti novčanom kaznom od 2.000 do 8.000 KM ako žalbu sa spisima ne dostavi drugostepenom organu u roku propisanom u članu 235. tog zakona, dok je u stavu 2. ovog člana propisana i novčana kazna od 300 do 1.200 KM za odgovornu osobu u organu uprave, odnosno u službi za upravu.

Žalba je izjavljena iz razloga što su predstavnici navedene općinske službe stanje utvrdili bez prisustva geodete, čija je obaveza da izvrši tačna mjerenja u odnosu na odobrenje za građenje, zatim iz razloga što uviđaju nije prisustvovao investitor, niti je pozivan da dostavi projektnu i drugu dokumentaciju, niti je investitoru omogućeno da se izjašnjava o činjenicama i okolnostima koje su značajne za donošenje pobijanog rješenja, na koji način je navedeni općinski organ povrijedio osnovno načelo Zakona o upravnom postupku, tj. načelo saslušanje stranke, kao i njegovo pravo zagarantovano članom II/3.e) Ustava Bosne Hercegovine i članom 6. stav. 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, tj. pravo na pravično suđenje, odnosno pravo na pristup sudu. Pored toga investitor u skladu sa članom 81. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ima pravo da u roku od tri godine od pravosnažnosti odobrenja za građenje podnese zahtjev za izmjenu i/ili dopunu izdatog odobrenja za građenje, a taj rok još uvijek traje.

Kao poslovni portal Vaša je uloga da javnosti prenosite objektivne informacije. U skladu sa članom 8. Zakona o zaštiti od klevete F BIH u ime oštećenih podnosim ovaj demanti radi ublažavanja štete uzrokovanu izražavanjem neistinitih činjenica, te u tom smislu Vam i podnosim ovaj demanti, odnosno zahtjev za ispravku netačnog izražavanja, kojim se nanosi šteta ugledu investitora pomenutog objekta, privrednom Društvu “SARAJEVO INTERNACIONAL” d.o.o. Sarajevo, zatim izrazito visokom ličnom ugledu gospodina Muzafera Çileka, kao i ugledu njegove svjetski renomirane kompanije.

Zato Vas molim da objavite ovaj demanti”.

S poštovanjem, 

Ifet Feraget, advokatIzvorni članak

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU