Pravosudni sistem u BiH mora pokazati veću želju da se bori protiv korupcije


Broj prijava nepravilnosti raste u Sarajevu, rečeno je na konferenciji za novinare Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, kada je naglašeno da pravosudni sistem u cijeloj državi mora pokazati veću želju da se bori protiv korupcije.


Erduan Kafedžić, šef Ureda, kazao je kako se danas mogu iznijeti konkretni rezultati u borbi protiv korupcije, što se odnosi na Zakon o imovini nosilaca javnih funkcija, ali i na Uredbu o javnim nabavkama.

Povod za organiziranje konferencije je Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo (KS), koja je, kako je rekao Kafedžić, “sveobuhvatna analiza u kojoj su navedene glavne slabosti i konkretne mjere koje je potrebno poduzeti”.

“Analizom je utvrđeno da raste broj prijava korupcije iz godine u godinu, pri čemu se najviše prijava odnosi na nepravilnosti u zapošljavanju”, kazao je Kafedžić.
Utvrđeno je da se broj prijava koje se odnose na nepravilnosti u javnim nabavkama u Kantonu Sarajevo udvostručio tokom pandemije u odnosu na isti vremenski period prethodne godine.

Podršku Uredu u svom obraćanju istaknuo je Eric Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini, koji je kazao kako je vrlo mali broj institucija u BiH koje ovu borbu shvataju ozbiljno.

“Građani BiH žive u vremenu u kojem su ih vlasti na svim nivoima iznevjerile u borbi protiv korupcije”, rekao je Nelson, dodavši kako čak i oni koji rade u sektoru pravosuđa ne pokazuju želju da se bore protiv korupcije.

“Problem je, što osim malog broja primjera, pravosudni sektor kontroliraju političke sile koje treba da služe građanima”, dodao je on.

“Građani ove zemlje, preko 70 posto njih, izražava nezadovoljstvo radom pravosuđa”, kazao je Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u BiH.

On je rekao kako u posljednjih godinu dana Izvještaj eksperta o stanju vladavine prava u BiH, poznatiji kao Priebeov izvještaj, javne debate “Pravo na pravdu”, ali i zadnji izvještaj Misije OSCE-a u BiH, pokazuju da je malo ili nimalo urađeno u borbi protiv korupcije.

U Izvještaju OSCE-a – Trećem godišnjem izvještaju o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti – u jednom od zaključaka se navodi kako ukupna slika koju nudi praćenje teških predmeta korupcije, odnosno onih koji su kategorizirani kao predmeti visoke i korupcije srednjeg nivoa, može se opisati kao “zatajenje krivičnopravnog sistema koje je dovelo do nekažnjivosti za počinioce brojnih teških djela”.

Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH, kazala je, osvrćući se na kišu koja je padala tokom konferencije, kako ona “sapire prljavštinu iz zraka, i da želi da ona sapere i korupciju, ali je to puno teže”.

“Nema dovoljnog napretka u borbi protiv korupcije u BiH, već određene stvari postaju i gore, što dodatno komplicira i pandemija koronavirusa, tokom koje je neophodno provoditi hitne nabavke”, rekla je Kavalec.

“Korupcija utiče na sve nas, svaki dan”, kazao je Matthew Field, britanski ambasador u BiH, dodavši kako građani BiH vide nedostatak presuda za ozbiljnu korupciju i vjeruju da su neki ljudi iznad zakona, što se, prema njegovom mišljenju, mora promijeniti.

“Moramo osigurati da se kriminal ne isplati. To zahtijeva i istrage, krivična gonjenja, presude i zatvorske kazne za one koji se smatraju nedodirljivima”, rekao je.
Reinout Vos, ambasador Kralјevine Holandije u BiH, pohvalio je rad Ureda ističući tri bitne poruke.

Prva poruka Vosa jeste kako će se u narednoj godini smanjiti budžet zbog pandemije koronavirusa, uz napomenu kako se budžet za borbu protiv korupcije ne smije smanjivati.

Druga poruka odnosila se na građane – da na izborima trebaju glasati za lidere koji se bore protiv korupcije.

“Treća poruka je za političare – oni treba da se bore protiv korupcije”, kazao je Vos.
Eric Larson, bivši međunarodni tužilac Tužilaštva BiH koji je savjetnik za borbu protiv korupcije u Uredu, rekao je kako je prošlo više od tri godine od podizanja optužnice u predmetu “Pravda”.

“Sudovi moraju pošteno i ekspeditivno procesuirati korupciju”, kazao je Larson.
Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se svake godine 9. decembra.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU