Predloženo povećanje invalidnina u FBiH

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Irfan Čengić (SDPBiH) zajedno s predsjednikom Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom KS Fikretom Zukom i predsjednikom Vijeća organizacija osoba s invaliditetom FBiH Almirom Šahmanijom na pres-konferenciji u Sarajevu govorili su o prijedlogu i potrebi povećanja invalidnina u FBiH.

Čengić je naveo da je u parlamentarnu proceduru dostavio amandman na budžet FBiH kojim se predlaže povećanje ove stavke za 41 milion KM što bi bilo dovoljno za povećanje invalidnina od 1. jula ove godine, te je istakao da će nakon pojedinačnog glasanja o amandmanu dostaviti prijedlog izmjena i dopuna zakona u zavisnosti od ishoda glasanja. 

– Od 2009. godine ove kategorije nisu dobile nikakva povećanja. Do 2016. godine u zakonu je stajalo da će osnovica za izračun ovih prava biti 80 posto minimalne plate. Međutim, tada je izmijenjen zakon i umjesto procenta od 80 posto upisan je nominalni iznos koliko je tada bila minimalna plata, odnosno 80 posto – naveo je Čengić.

Zuko je rekao da osobe s invaliditetom u FBiH svakim danom imaju sve više problema da obezbijede materijalne i druge pretpostavke za dostojanstven život. Podrška koja dolazi od institucija vlasti najčešće ostaje na verbalnom nivou i ne doprinosi stvarnom poboljšanju njihovog položaja u društvu. Povećana je minimalna plata, penzije, određene naknade, ali su invalidnine ostale iste, naveo je Zuko, dodajući da primanja za tuđu pomoć i njegu za najtežu kategoriju iznose svega 274 KM.

– Tražimo od resornog ministarstva i Vlade FBiH da hitno pokrene inicijativu, da se Zakon o osnovama socijalne zaštite izmjeni i da se vrati raniji princip da osnovica za izračunavanje prava osoba sa invaliditetom bude 80 posto od najniže cijene rada. Tražimo također da Parlament FBiH u budžetu za 2022. planira dodatna sredstva za povećanje osnovice i da to važi od 1. jula – dodao je Zuko.

Zahtjevaju također da se njihova primanja redovno usklađuju sa troškovima života, te da se osobe sa 60, 70 i 80 posto invaliditeta ponovo uvedu u pravo.  

Ukolilko bi amandman zastupnika Čengića bio usvojen, kako je navedeno, invalidnine bi bile povećane za 58 posto, odnosno osnovica na nivo od 80 posto nove minimalne plate od 2022. godine.

Šahmanija je naveo da u Vijeću organizacija osoba sa invaliditetom FBiH svakodnevno imaju puno poziva od osoba sa invaliditetom iz cijele Federacije BiH, koji od njih traže da se pokrene inicijativa za povećanje invalidnina, i na taj način ublaži nepravda prema osobama sa invaliditetom.

– Govore nam da većina od njih nemaju ni najosnovnije uslove za dostojanstven život, teško obezbjeđuju sredstva za puko preživljavanje, a o njihovom uključivanju u društvene tokove i inkluziju skoro se ne može ni govoriti. Nemaju potrebna ortopedska pomagala, a nije teško zaključiti da za 274 KM kad se radi o osobama koja koriste kolica ne mogu obezbijediti svakodnevnu podršku od druge osobe – dodao je Šahmanija. 

(FENA) L. A.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU