Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o angažiranju Oružanih snaga

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 58. izvanrednoj sjednici, održanoj dana 18.3.2020. godine, donijelo Odluku o angažiranju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i spriječavanju širenja koronavirusa (COVID – 19) u posebnim objektima (šatorima) za smještaj lica koja dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz inozemstva.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ovlastilo ministra obrane Bosne i Hercegovine da unutar Bosne i Hercegovine, na zahtjev nadležnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, entitetskih institucija i institucija Brčko Distrikta BiH može angažirati i upotrijebiti neborbena materijalna i tehnička sredstva Oružanih snaga BiH sa pripadajućim personalom za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i spriječavanju širenja koronavirusa.

Ministar obrane Bosne i Hercegovite će svojom zapovijedi utvrditi potrebne personalne i neborbene materijalne resurse Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za realizaciju aktivnosti iz odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Tijekom realizacije zadataka iz ove odluke, Oružane snage BiH će uspostaviti potpunu suradnju i koordinaciju sa nadležnim civilnim organima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Ovlaštenje za angažiranje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine važi 30 dana, a odluka Predsjedništva BiH stupa na snagu danom donošenja.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU