Predstavljen Izvještaj iz sjene: NVO kao partner institucijama vlasti na putu evropskih integracija

U Zenici je danas održana Konferencija pod nazivom „Okolišno zakonodavstvo u BiH – koliko smo napredovali na putu prema Europskoj uniji?“. Javnosti je ovom prilikom predstavljen drugi „Izvještaj iz sjene“ za Bosnu i Hercegovinu, koji je nastao kao rezultat rada ekoloških organizacija iz BiH okupljenih u “Partnerstvo 27”.

Konferencija je okupila predstavnike institucija i organizacija u BiH koje su posvećene pitanjima okoliša, kako bi se zajednički adresirali izazovi u procesu prijenosa okolišnog zakonodavstva EU, identificirali prioritetni problemi i definirale potrebne zajedničke akcije za poboljšanje samog procesa.

„Horizontalno zakonodavstvo u BiH je prilično usklađeno sa europskim propisima, pogotovo donošenjem novog federalnog i izmjena republičkog zakona o zaštiti životne sredine. Odredbe tih zakona sada mnogo detaljnije implementiraju Aarhusku konvenciju, a postignut je i napredak u oblasti zaštite prirode“, ocijenio je jedan od autora Izvještaja iz sjene, Ratko Pilipović iz Centra za životnu sredinu iz Banjaluke.

Iskustva nevladinih organizacija, ipak, ukazuju na potrebu edukacije državnih službenika, pogotovo na lokalnim nivoima, jer oni često paušalno tumače zakone o slobodi pristupa informacijama i na taj način utiču na netransparentnost u radu državnih organa. 

Angažman nevladinog sektora u analizi transpozicije pravne stečevine u domaće okolinsko zakonodavstvo, osim stručne, ima značajnu zagovaračku funkciju i predstavlja, u izvjesnom smislu, moralnu i operativnu podršku institucijama sistema. Do sada su se pojedinci iz nevladinog sektora mnogo puta pokazali kao dragocjen partner institucijama vlasti na putu evropskih integracija.

Nevladine organizacije se bave problemima koje donosi nedovoljno prilagođena evropska regulativa u praksi. Nevladin sektor iz iskustva može predložiti rješenja i u tom smislu biti vrijedan partner institucijama vlasti“,izjavila jeMilena Ljubičić, iz WWF Adrije.

U narednom periodu, cilj je jačanje uloge Partnerstva 27 u procesima transpozicije propisa Evropske unije u bosansko-hercegovačko okolišno zakonodavstvo i njihove primjene u praksi, međusobno uvezivanje eksperata, koji će dalje raditi na praćenju i analizi propisa, kao i jačanje saradnje sa zvaničnim institucijama vlasti.

Jako je važno da se civilni sektor uključi u regionalni proces i da imamo uspostavljenu regionalnu koordinaciju, s obzirom na kompleksnost, ali i povezanost problematike u oblasti životne sredine. Suština Izvještaja iz sjene nije samo da kritizira i ukazuje na greške, nego da doprinese ubrzavanju procesa prilagođavanja zahtjevima Evropske unije u oblasti životne sredine. Željeli bismo da nas vlade i institucije sistema tako promatraju“,napomenuo jeGoran Sekulić, iz WWF Adrije. 

Danas je objavljena prva verzija „Izvještaja iz sjene“, koji pruža pogled na dostignuća Bosne i Hercegovine u oblastima pregovaračkog Poglavlja 27 i daje preporuke kako unaprijediti procese reformi u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena. Uslijediće njegova priprema na engleskom jeziku i tada će biti upućen nadležnim nacionalnim i evropskim institucijama.

Konferencija u Zenici je bila i prilika za poziv svim ostalim organizacijama, koje se bave pitanjima okoliša, da se uključe u dalji rad „Partnerstva 27“, koje trenutno čini 5 nevladinih organizacija iz BiH: Aarhus centar Sarajevo, WWF Adria u BiH, Eko forum Zenica, Centar za životnu sredinu Banjaluka i Centar za energiju i ekologiju Tuzla.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU