Prekinuta sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, nastavak u septembru

Sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prekinuta je nakon usvajanja zaključka po kojem se zadužuje Vlada Federacije BiH i resorna ministarstva da se aktivno uključe u zaštitu entiteta Federacija BiH od posljedica izgradnje hidroelektrane Ulog snage 35 MW i sedam manjih hidroelektrana koje čine hidroenergetski sistem Gornja Neretva.

Ovu informaciju o poduzetnim aktivnostima potrebno je prezentovati na narednoj sjednici Doma. Zaključak je predložila delegatkinja Vesna Saradžić.

Također, na sjednici je data saglasnost na rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu.

Osnovni razlozi za donošenje Rebalansa finansijskog plana za 2021. godinu su: povećanja prihoda od doprinosa iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 5.000.000 KM, planirani prihodi u iznosu od 141 miliona povećavaju se na 147 miliona KM, te po osnovu povećanja namjenskog transfera budžeta FBiH za liječenje povratnika, u iznosu od 410.254 KM.

U nastavku sjednice, koja će biti održana u prvoj sedmici septembra, ostalo je da se delegati izjasne o odluci o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire FBiH, kao i Prijedlogu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH i Prijedlogu zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, koje je ranije usvojio Predstavnički dom.

Na inicijativu određenih delegata rasprava o zakonu o roditeljima njegovateljima je odgođena za septembar kako bi se dovoljno pripremili, dok je rasprava o zakonu o obrtu održana, te je samo glasanje planirano za septembar.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU