Preporuka EK o vaučerima za turiste kao alternativa povratu novca

U Službenom listu Evropske unije objavljena je Preporuka Evropske komisije 2020/648 od 13.maja 2020.godine, o vaučerima koji se nude turistima i putnicima kao alternativa povratu novca za otkazane paket aranžmane i usluge prijevoza u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

Kako je obrazloženo, preporuka je donesena uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Evropske unije, posebno njegov članak 292., da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila 30. januara 2020. vanredno stanje javnog zdravlja od međunarodnog značaja zbog bolesti COVID-19, a 11. marta pandemiju te bolesti i da ta situacija od 1. marta negativno utječe na međunarodna i domaća poslovna i turistička putovanja u Evropi i ostatku svijeta.

Zbog pandemije bolesti COVID-19 uvedene su nacionalne zabrane putovanja i upozorenja ili ograničenja na granicama. To je dovelo do velikog broja otkazivanja i nemogućnosti putovanja za brojne građane. Putovanja u Evropi i mnogim drugim dijelovima svijeta gotovo su posve obustavljena kao posljedica trenutačnih dosad nezabilježenih globalnih ograničenja putovanja ).

Također naglašeno je kako to ima ozbiljne posljedice za prijevoznike, organizatore paket aranžmana („organizatori”) i pružatelje ostalih turističkih usluga u sklopu paket aranžmana. Istovremeno su brojni turisti i putnici pogođeni gospodarskim posljedicama krize, a zbog ograničavanja gospodarskih aktivnosti smanjen im je prihod, što utječe na izglede za budućnost poslodavaca i zaposlenika

U sektorima turizma i putovanja u Uniji zabilježeno je smanjenje rezervacija od 60 do 90 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok zahtjevi putnika za povrat novca zbog otkazivanja uvelike premašuju nove rezervacije.

Prema preliminarnim procjenama Evropskog udruženja putničkih agencija i organizatora putovanja (ECTAA), pandemija bolesti COVID-19 mogla bi uzrokovati gubitak od 30 milijardi eura (smanjenje od 60 posto) u prvom tromjesečju 2020. te 46 milijardi eura (smanjenje od 90 posto) u drugom tromjesečju u usporedbi s očekivanim prometom na temelju podataka iz prethodnih godina.

Uredbama Evropskog parlamenta i Vijeća uređuju se prava putnika u slučaju otkazivanja. Ako prijevoznik otkaže putovanje, putnici mogu birati između dvije mogućnosti koje im nudi prijevoznik, povrata novca (povrata cijene karte) ili preusmjeravanja. Budući da je u sadašnjim okolnostima preusmjeravanje praktički neizvedivo, stvarni je odabir uglavnom između različitih mogućnosti povrata novca.

Povrat pune cijene karte dospijeva u roku od sedam dana od zahtjeva putnika u zračnom prijevozu, pomorskom prijevozu i prijevozu unutarnjim plovnim putovima, 14 dana od davanja ponude ili primitka zahtjeva u autobusnom prijevozu te mjesec dana od podnošenja zahtjeva u željezničkom prijevozu.

Prema zakonodavstvu Unije povrat se može izvršiti u novcu ili u obliku vaučera. Međutim, povrat novca vaučerom moguć je samo uz suglasnost putnika. U Direktivama (EU) Evropskog parlamenta i Vijeća propisano je da, ako se putovanje u paket aranžmanu otkaže zbog „izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći”, putnici imaju pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket aranžman, bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana nakon raskidanja ugovora. U tom kontekstu organizator putniku može ponuditi povrat novca u obliku vaučera.

Međutim, ta mogućnost putnicima ne uskraćuje pravo na povrat u novcu. Slično tome, ako se predlažu izmjene ugovora o putovanju u paket aranžmanu (primjerice odgoda) ili zamjenski paket aranžman i ako zbog tih izmjena ili zamjenskog paket aranžmana putnik prihvati paket niže kvalitete ili cijene ili raskine ugovor, organizator mu može ponuditi vaučer pod uvjetom da se putniku ne uskrati pravo na povrat novca.

Komisija je 18. marta 2020. donijela Smjernice za tumačenje uredbi EU-a o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije s COVID-om 19. Komisija je podsjetila da putnici mogu birati između povrata u gotovini i povrata u obliku vaučera.

Kad bi se postiglo da vaučeri, kao alternativa povratu u novcu, postanu atraktivniji, vjerojatno je da bi ih turisti i putnici više prihvaćali. To bi pomoglo u ublažavanju problema prijevoznika i organizatora s likvidnošću te bi u konačnici bolje zaštitilo interese turista i putnika. Da bi se to postiglo, vaučeri bi trebali biti zaštićeni od nesolventnosti prijevoznika ili organizatora.

Tu bi zaštitu mogao pružiti privatni ili javni sektor, a trebala bi biti dovoljno djelotvorna i snažna. Zaštita bi se trebala primjenjivati barem na vaučere s obilježjima iz ove preporuke. Najvažnija od tih obilježja su minimalno razdoblje valjanosti, razdoblje nakon kojeg, ako se radi o vaučerima čije je razdoblje valjanosti dulje od minimalnog, turisti ili putnici imaju pravo na povrat novca ako to žele te uvjeti povrata novca za vaučere koji nisu iskorišteni.

Kako bi vaučeri postali atraktivniji putnicima i turistima, države članice mogu razmotriti uvođenje programa za potporu subjektima u sektorima putovanja i prijevoza u skladu s pravilima Unije o državnim potporama. Primjerice, mogle bi uspostaviti namjenske programe jamstava za vaučere, a vučeri bi trebali imati razdoblje valjanosti od najmanje 12 mjeseci.

Osim toga, države članice mogle bi, kako se navodi u preporuci, poduprijeti subjekte u sektorima putovanja i prijevoza tako da im odobre de minimis potpore (pravila o manjim iznosima državnih potpora) u skladu s Uredbom Komisije.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU