Gradsko vijeće Grada Bihaća dalo je na današnjoj sjednici saglasnost na lokaciju Lipa kao jedinu u vlasništvu Grada Bihaća za formiranje privremenog prihvatnog centra za migrante.
U zaključku nakon današnje sjednice poručeno je da Grad Bihać u svom vlasništvu ne posjeduje objekte van urbanog područja koji bi mogli poslužiti za smještaj migranata i izbjeglica, a ukoliko dođe do formiranja privremenog prihvatnog centra na lokaciji Lipa (parcele Ljiljkova Draga i Kućište), uslov je da on bude izgrađen u skladu sa međunarodnim humanitarnim i ekološkim standardima, odnosno sa svim potrebnim servisima i da ga u potpunosti finansira Evropska unija.

Lipa se nalazi između Bihaća i Bosanskog Petrovca.

Gradsko vijeće od Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti BiH zahtijeva da hitno realizuje zaključke iz Brisela donesene u julu 2019. godine na sastanku s predstavnicima EU, odnosno da uspostavi minimalno još jednu lokaciju na migrantskoj ruti u BiH van Unsko-sanskog kantona, da uspostavi efikasnu koordinaciju svih organa i tijela učesnika u procesu migracija kroz BiH te da donese Strategiju upravljanja procesom migracija kroz BiH u cilju smanjenja pritiska na Grad Bihać.

Lokacija Lipa na kartiLokacija Lipa na karti

Poslovna zgrada bivše tvornice Bira ne posjeduje nikakvu saglasnost Gradskog vijeća niti gradonačelnika da služi kao prihvatni centar za migrante i izbjeglice, naglasili su na današnjoj sjednici. S tim u vezi, Grad Bihać ostaje pri zahtjevu da se migranti i izbjeglice iz tog privremenog centra izmjeste van naseljenog područja grada, odnosno da se taj centar zatvori.

Njihov stav je da lokacija Vučjak, za koju je ranije data saglasnost, ostane lokacija za privremeni smještaj migranata do formiranja novog prihvatnog centra van urbanog područja Bihaća, odnosno van USK.

Od MUP-a USK i policije zahtijevaju veće prisustvo policije na ključnim lokacijama u centru Bihaća i oko privremenih centara gdje je povećan broj migranata, kao i nastavak aktivnosti na smanjenju pritiska ilegalnih migranata na grad Bihać i na kontrole ilegalnih smještaja.

Od nadležne kantonalne inspekcije zatražili su pojačan inspekcijski nadzor i pečaćenje privatnih objekata koji se iznajmljuju osobama u ilegalnom statusu, a od Vlade USK analitički prikaz i izvještaj utroška novca za svaku instituciju i ustanovu kojoj su raspoređena sredstva za ublažavanje posljedica migrantske krize od Vlade FBiH na osnovu tekućeg granta od višeg nivoa vlasti.

Bišćani od Vlade FBiH zahtijevaju da putem nadležnih ministarstava i institucija osigura policijsku i inspekcijsku terensku kontrolu na lokacijama željezničkih i autobuskih stanica, taksi stajališta i slično, a u cilju legitimacije stranaca, utvrđivanja zakonitosti njihovog boravka u BiH i potpunog sprečavanja prevoza osoba bez dokumenata i identiteta talgo vozom, odnosno željezničkim saobraćajem bez Bihaća i USK.
Prijavi grešku

klix

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o