Prilika za posao: Potrebno više djelatnika u PPU “Obdanište GS-KIDS“ Travnik

Na osnovu Zakona o radu FBiH te Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju član 42. dana 17.07.2019. godine, na osnovu Odluke Osnivača, PPU “Obdanište GS-KIDS“ Travnik, r a s p i s u j e K O N K U R S za prijem više djelatnika na sljedećim pozicijama:

1. Odgajatelj – 2 izvršioca,
2. Njegovatelj – 1 izvršilac,
3. Stručni saradnik (pedagog) – 1 izvršilac.

1. Uslovi:

Odgajatelj:
Kandidati, pored općih uslova predviđenim Zakonom, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
-Stepen školske spreme: VSS,VII/1, Prvi ili Drugi ciklus bolonjskog procesa (180 ECTS bodova, 240 ECTS bodova, 300 ECTS bodova);
-Vrsta školske spreme: Profesor predškolskog odgoja, Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja, Magistar predškolskog odgoja i obrazovanja;
-Radno iskustvo: 1 (jedna) godina;
-Položen stručni ispit.

Njegovatelj:
Kandidat, pored općih uslova predviđenih Zakonom, treba da ispunjava sljedeće uslove:
-Stepen školske spreme: VSS, VŠS ili SSS;
-Vrsta školske spreme: Medicinska sestra/tehničar;
-Radno iskustvo: 1 (jedna) godina;
-Položen državni ispit.

Stručni saradnik (pedagog):
Kandidat, pored općih uslova predviđenih Zakonom, treba da ispunjava sljedeće uslove:
-Stepen školske spreme: VSS, VII/1 ili drugi ciklus bolonjskog procesa (300 ECTS);
-Vrsta školske spreme: Profesor pedagogije, Magistar pedagogije, Magistar pedagogije i psihologije;
-Radno iskustvo: 1 (jedna) godina;
-Položen stručni ispit.

2. Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:
-kraću biografiju,
-diplomu o traženoj stručnoj spremi,

3. Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju po Pravilniku o uslovima, bodovanju i postupku upražnjenih radnih mjesta:
-prosjek ocjena ostvaren na fakultetu tokom studija,
-potvrda o radnom iskustvu,
-uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za poziciju 1 i 3,
-dokaz o položenom državnom ispitu za poziciju 2.

Eventualnu prednost će imati kandidati koji posjeduju potvrdu ili certifikat o pohađanju obuke za Montessori odgajatelje.

4. Prijave sa naznakom za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje i dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu:

GS-TMT d.o.o. Travnik,
Slimena bb,
72270 Travnik,
kao i na e-mail adresu: atrako@gs-tmt.com

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija, koja će obaviti i intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tražene javnim oglasom, te ispunjavaju navedene uslove.

O detaljima vremena i mjesta održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.
5. Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

6. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU