Projektom E-uprava ubrzat će se procedure izdavanja odobrenja za izgradnju građevina

Predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline su 07. i 08.12.2023. godine učestvovali na dvodnevnoj konferenciji na temu “Usklađivanje zakonodavnog okvira u oblasti građenja”, koju je organizovalo Federalno ministarstvo prostornog uređenja uz podršku USAID-a.

Na konferenciji je predstavljen projekat „E-uprava“. Cilj ovog projekta je da se odobrenja za izgradnju građevina izdaju elektronskim putem i time smanji papirologija potrebna za njihovo dobijanje, a samim tim da se ove procedure ubrzaju i pojednostave. Projekat je u potpunosti podržan od strane USAID-a.

Elektronsko izdavanje e-dozvola je, prema najavama ministra Federalnog ministarstva prostornog uređenja, planirano sljedeće godine, a uslov je da Federalni parlament usvoji izmjene i dopune zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Za primjenu elektronskog postupka na nižim nivoima vlasti neophodno je da svi kantoni prilagode svoje zakone o građenju, a Zeničko-dobojski kanton je prvi u Federaciji BiH to i učinio usvajanjem novog zakona o prostornom uređenju i građenju od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 14. sjednici održanoj dana 07.11.2023.godine.

Postupak donošenja i usvajanja zakona o prostornom uređenju i građenju za područje Zeničko-dobojskog kantona je, na konferenciji, detaljno obrazložila i prezentovala pomoćnica ministra Ministarstva za prostorno uređenje i građenje i zaštitu okoline ZDK, Aida Sumbuljević. Naglasila je da je podrška USAID-a, putem projekta “E-uprave” bila od velikog značaja u stvaranju zakonskog okvira za uvođenje elektronskog vođenja postupaka u oblasti građenja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Bitno je naglasiti da je ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline sa svojim stručnim osobljem iz sektora za prostorno uređenje i građenje još od 2020. godine aktivno uključeno u realizaciju projekta E-uprave, i da je u potpunosti podržalo aktivnosti općine Tešanj za implementaciju novog elektronskog sistema u postupcima ishodovanja građevinskih dozvola.

Usvajanjem novog zakona o prostornom uređenju i građenju za područje Zeničko-dobojskog kantona ispunjen je prvi i osnovni uslov za elektronsko vođenje upravnih postupaka kod odobravanja izgradnje građevina i uslov za provođenje zakona o elektronskom dokumentu u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj 55/13), čime je omogućeno da općina Tešanj, kao pilot općina i dio tima projekta „E-uprave“, bude prva općina u BiH, koja će izdavati odobrenja za građenje elektronskim putem.

– Očekujemo da će se u što skorije vrijeme donijeti i neophodne izmjene i dopune zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i federalni propis kojim se reguliše elektronski postupak razmjene i obrade dokumenata, kako bi, što prije, uz pomoć USAID-a krenuli u realizaciju projekta „E-uprave“ i uključili sve gradove i općine kantona u ovaj projekat. Nadamo se da će i drugi kantoni slijediti naš svijetli primjer – zaključila je u svojoj prezentaciji pomoćnica ministra Aida Sumbuljević.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

The post Projektom E-uprava ubrzat će se procedure izdavanja odobrenja za izgradnju građevina appeared first on zenicainfo.ba.

zenicainfo.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU