Sazvana 118. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

118. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona sazvana je za četvrtak, 10.03.2022. godine sa početkom u 9 sati, te je predložen sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik sa 117.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog odluka za provođenje Zakona o socijalno neprofitnom stanovanju Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a) Odluka o visini najamnine stambenih jedinica socijalno neprofitnog stanovanja
b) Odluka o uvjetima i kriterijima za utvrđivanje minimuma stambenih uvjeta za izgradnju stanova za socijalno stanovanje
c) Odluka o cenzusu maksimalnog primanja
d) Odluka o načinu upravljanja stambenim jedinicama socijalnog stanovanja i održavanja stambenih jedinica
e) Odluka o postupku i načinu subvencioniranja najamnine u stanovima namijenjenim za socijalno neprofitno stanovanje
3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele ostvarenih od naknada za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK/KSB za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izuzeća od primjene Zakona u javnim nabavkama za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga održavanja LPR kamera – Ministarstvo unutrašnjih poslova
7.Prijedlog odluke o utvrđivanju relacije za prijevoz učenika OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
8. Saglasnost na odluke škola o izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavkama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Karaula“
b) OŠ „Travnik“
c) OŠ „Gornji Vakuf“
d) STŠ „Bugojno“
9. Saglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2022. godini – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
10. Saglasnost za potpisivanje ugovora o smještaju korisnika prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti porodica sa djecom i zaštiti civilnih žrtava rata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
11. Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Karaula“
b) OŠ „Busovača“
c) OŠ „Edhem Mulabdić“
12. Saglasnost na Plan javnih nabava Kantonalne uprave za branioce – Kantonalna uprava za branioce
13. Saglasnost na isplatu naknada po ugovorima za obavljanje povremenih i privremenih poslova za mjesec februar 2022. godine – Kantonalna uprava za branioce
a) za Sadetu Sefer
b) za Dženitu Ramić
14. Saglasnost za uvećanje osnovne plaće za vrijeme obavljanja poslova drugog radnog mjesta – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
15. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora ŠPD „Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne“ d.o.o. Donji Vakuf


bug.ba

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU