Sazvana 119. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

119. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona sazvana je za četvrtak, 24.03.2022. godine sa početkom u 9 sati, te je predložen sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik sa 118.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu – Stručna služba
Vlade
3. Konsolidovani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2021. godine – Ministarstvo finansija
4. Prijedlog procjene ugroženosti Srednjobosanskog kantona od prirodnih i drugih nesreća – Kantonalna uprava za civilnu zaštiti
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu (saglasnost) – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
6. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu (donirana sredstva Kantonalnom sudu u Novom Travniku) – Ministarstvo finansija
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu (donirana sredstva OŠ„ fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik) – Ministarstvo finansija
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu (donirana sredstva OŠ„ Uskoplje)) – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa sufinansiranje troškova učešća na 23. Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa sufinansiranje troškova učešća na sajmu „Sarajevo 4 Walls“ – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Ekonomsko socijalno vijeću SBK/ KSB za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za izvršenje ugovora o van sudskim nagodbama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Prijedlog odluke o prenamjeni sredstava izdvojenih JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe branilačke populacije (6x) – Kantonalna uprava za branioce
a) za zdravstvenu zaštitu branioca i članova njihovih porodica
b) za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala
c) za topličko-banjsko liječenje
d) za stipendiranje-školovanje djece branioca
e) za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja
f) za izgradnju nadgrobnih nišana
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021./2022. godinu ( OŠ „Fra. Marijan Šunjić“ Novi Travnik i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2021./2022. godinu (OŠ „Prva osnovna škola Bugojno i drugi) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
18. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP – a (3x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za održavanje i popravku video nadzora nad objektima policijskih stanica
b) za nabavku i zamjenu dotrajale opreme za video nadzor
c) za nabavku materijala za forenziku
19. Prijedlog zaključaka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a (3x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku autolimarskih i autolakirerskih usluga
b) za nabavku municije
c) za nabavku usluga prijevoza vozila i stvari (šlep služba)
20. Saglasnost za plaćanje računa za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) računa za analizu krvi
b) računa za prijevoz ukradenih motornih vozila i vozila iz kaznenih dijela
21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga održavanja računara i računarske opreme – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku motornog vozila – Ministarstvo privrede
23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku uredskog materijala – Ured za javne nabavke
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na dopunu Plana centralne nabave za 2022. godinu – Ured za javne nabavke
25. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za 2022. godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
26. Saglasnost na Plan javnih nabava Skupštine Kantona za 2022. godinu – Stručna služba Skupštine
27. Saglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ „Uskoplje“
b) Treća osnovna škola Bugojno
c) SŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
d) Prva osnovna škola Bugojno
28. Saglasnost na planove javnih nabavki škola za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) „Treća osnovna škola“ Oborci
b) Srednja škola „Kreševo“
c) Osnovna škola „Muhsin Rizvić“ Fojnica
d) Osnovna škola „Berta Kučera“ Jajce
e) Srednja mješovita škola „Zijad Dizdarević“ Fojnica
f) Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Fojnica
g) Osnovna škola „Kiseljak“
29. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Mješovita srednja škola „Vitez“
b) Srednja škola „Vitez“
c) Srednja škola „Busovača“
d) Treća osnovna škola Bugojno
e) Osnovna škola „13 rujan“
f) Srednja tehnička škola Bugojno
g) Osnovna škola Busovača
h) Osnovna škola „Gornji Vakuf“
i) Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“
30. Saglasnost na odluke škola o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Mješovita srednja škola „Novi Travnik
b) Osnovna škola „Kaćuni“
c) Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak
d) Treća osnovna škola „Oborci“
e) Srednja mješovita škola „Zijad Dizdarević“ Fojnica
31. Saglasnost za prijem namještenika u pravosudnim institucijama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) u Kantonalnom sudu u Novom Travniku (na određeno vrijeme)
b) u Općinskom sudu u Jajcu (na neodređeno vrijeme)
32. Saglasnost za prijem sudskih pripravnika i pripravnika volontera u pravosudnim institucijama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) u Kantonalnim sudu u Novom Travniku
b) u Općinskom sudu u Kiseljaku
33. Saglasnost na Memorandum o razumijevanju o suradnji u području turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat – Ministarstvo privrede
34. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
a) za provođenje edukacije
b) za prevođenje na turski jezik
c) za poslove pravne struke
35. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova u Srednjoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
36. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova na zgradi TRZ-a – Služba za zajedničke poslove
38. Saglasnost na Aneks ugovora o zakupu poslovnih prostorija broj: 01-1595/2021 od 23.4.2012. godine – Služba za zajedničke poslove
39. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove u 2021. godini – Ministarstvo finansija
40. Informacija o problematici privatizacije „Termo Ziegel nigma“ d.d. Busovača – Agencija za privatizaciju
41. Informacija o raskidu okvirnog sporazuma o nabavci kancelarijskog materijala – Ured za javne nabavke
42. Ocjenjivanje rada rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Kantona u 2021. godini – Stručna služba Vlade
43. Razrješenja i imenovanja
a) Saglasnost na imenovanje direktora i zamjenika direktora Službe za zapošljavanje SBK/KSB – Ministarstvo privrede
b) Prijedlog rješenja o razrješenju Ivana Ljubasa dužnosti Načelnika Kantonalnog štaba civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandira, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
d) Prijedlog rješenja o imenovanju članova radne grupe za izradu platforme za smanjenje rizika od katastrofa – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
e) Prijedlog rješenja o imenovanje članova radne skupine za izradu Strategije socijalno neprofitnog stanovanja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politika
f) Prijedlog rješenja o imenovanju članova komisije za nabavku servera za pohranu podataka i serverske opreme – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 


bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU