Slijedeći EU standarde: Uspostavljen Katalog metapodataka za upravljanje prostornim podacima

Vlada Kantona Sarajevo danas je zvanično predstavila Katalog metapodataka, čime je započela nova era upravljanja prostornim podacima. Uspostavljen odlukom Vlade u julu ove godine, Kanton Sarajevo postaje prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je implementirao savremeni Katalog metapodataka. Katalog je izrađen u okviru projekta „Urbana transformacija Sarajeva (UTPS)“, kojem je cilj da osigura podršku institucijama Kantona Sarajevo kako bi inovirale i unaprijedile sistem urbanog planiranja.

„Katalog će osigurati efikasne, sigurne i visokokvalitetne javne usluge u skladu s načelima digitalizacije i digitalne transformacije. Dodatno, Katalog metapodataka igra važnu ulogu u usklađivanju naše infrastrukture prostornih podataka sa standardima EU, što je značajan korak prema članstvu u EU“, rekao je Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo.

Katalog metapodataka Kantona Sarajevo sadrži informacije o izvorima prostornih podataka, olakšavajući njihovo otkrivanje, pregledanje, korištenje i dijeljenje. Do sada je u Katalog integrirano preko 200 metapodatkovnih zapisa koji opisuju prostorne podatke Kantona Sarajevo, a u narednom periodu se očekuje kontinuiran unos i ažuriranje od strane relevantnih institucija.

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo predvodi uspostavu i rad Kataloga metapodataka.

„Katalog metapodataka kreiran je u skladu sa EU direktivom INSPIRE, koja promoviše transparentnu i olakšanu razmjenu geopodataka, te Zakonom o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine. Katalog će sadržavati postojeće metapodatke svih relevantnih organa uprave, institucija i javnih preduzeća, te nove podatke i informacije koje se mogu direktno unositi i ažurirati. Na taj način će vlasnicima metapodataka biti omogućen moderan i koherentan sistem upravljanja metapodacima. Dodatno, bit će centralizovani metapodaci više institucija, što će u konačnici olakšati korisnicima da pronađu željene podatke”, kazao je Faruk Muharemović, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU