Smijenjen Krizni štab FBiH, Novalić objasnio i zašto

Novi Krizni štab FBiH brojat će samo sedam osoba

Federalna Vlada danas je imenovala novi Krizni štab, nezadovoljna radom prethodnog sastava. To je javnosti saopštio premijer FBiH Fadil Novalić na presici nešto iza 17 sati.

“Imenovan je novi Krizni štab, jer smo bili nezadovoljni radom prethodnog stastava koji je bio jako glomazan. Brojao je 21 osobu i nije odgovorio na zadatke postavljene pred njega, naročito kada je u pitanju nabavka medicinske opreme za Federaciju BiH”, kazao je Novalić.

Novi Krizni štab FBiH brojat će samo sedam osoba.

“To su najznačjini organi koji provode mjere donesene zbog pojave korona virusa. U novom Kriznom štabu biće generalni direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalna uprava policije, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Federalni direktor robnih rezervi i Sekretar Crvenog križa FBiH”, kazao je Novalić uz pojašnjenje za svakog novog člana i šta se očekuje od novog Kriznog štaba FBiH.

Federalna vlada je, danas donesenim Rješenjem, za komandanta Federalnog štaba civilne zaštite postavila zamjenicu premijera FBiH i federalnu ministricu finansija Jelku Milićević, za načelnika direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, a za članove Federalnog štaba civilne zaštite direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Ajdinovića, zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana, direktora Zavoda za javno zdravstvo Davora Pehara, direktora Federalne direkcije robnih rezervi Tonču Bavrku, sekretara Crvenog križa FBiH
Namika Hodžića, te pomoćnike direktora Federalne uprave civilne zaštite Sanitu Alagić i Mustafu Kadribegovića.

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je odobrila raspored i korištenje sredstava namjenskih prihoda iznad iznosa planiranih u Budžetu FBiH za 2020. godinu s posebnog transakcijskog računa namijenjenog zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora Federalnoj upravi civilne zaštite. Riječ je o sredstvima od 7.128.012 KM, koja su kumulirana iz prethodnih godina.

Od ovog iznosa je za nabavku materijala i sitnog inventara planirano 6.128.012 KM, a za nabavku opreme 1.000.000 KM. Sredstva će biti trošena u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

O izvršenju će biti vođeno posebno knjigovodstvo, a Federalna uprava civilne zaštite će sačinjavati i Sektoru za Budžet Federalnog ministarstva finansija dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

fokus

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU