Stanje i perspektive transplantacija u BiH sa međunarodnim stručnjacima

Poruka sa okruglog stola povodom Svjetskog dana bubrega: staviti pacijente na prvo mjesto; veća odgovornost menadžmenta bolnica za veći broj transplantacija

10.03.2022. Sarajevo – ”Profesionalizacija transplant koordinatora – kroz puno ili pola radnog vremena posvećenog traženju organa i puna odgovornost menadžmenta – direktora bolnice su ključ za unaprijeđenje transplantacija. Ne možete dozvoliti da organi propadaju”,rekao je Dr Marti Manyalich – PredsjednikInstitutazadonorstvoitransplantacijeŠpanije (DTI), predsjedavajućiOdborazaanestezijuiintenzivnunjegu, Španijakoji predvodi međunarodnu delegacije koja je tokom ove sedmice obišla i skenirala stanje u tri velika klinička centra – u Sarajevu, Tuzli i Zenici.

Povodom Svjetskog dana bubrega, delegacija međunarodnih stručnjaka iz Španije, Italije, Hrvatske, Mađarske i UEA posjetili su Bosnu i Hercegovinu. Posjeta je rezultat napora Donorske mreže BiH, Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH (UDiT FBiH) i Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH (Udruženje nefrologa BiH) i saradnje sa međunarodnim organizacijama da se stanje i perspektive transplantacija u Bosni i Hercegovini unaprijede, a da se hiljadama pacijenata kojima je transplantacija neophodna, osigura mogućnost da ostvare svoje pravo na život.Delegacija se tokom protekla tri dana sastala sa predstavnicima i predstavnicama Donorske mreže i partnerskih udruženja – UDiT FBiH i Udruženja nefrologa, Federalnog ministarstva zdravstva i Centra za transplantaciju pri Ministarstvu, te je posjetila Univerzitetski klinički centar u Sarajevu, Kantonalnu bolnicu Zenica i Univerzitetski klinički centar Tuzla i razgovarali sa timovima na intenzivnim njegama i hirurškim odjelima o preprekama i prilikama za unaprijeđenje stanja – uspostavljanje temelja kroz sistem primarne zdravstvene zaštite, imenovanje transplant koordinatora u svakoj bolnici u BiH i uspostavljanje sistema praćenje i koordinacije u transplantaciji ali i donaciji organa.

Okruglim stolom i sesijom za predstavnike i predstavnice medija o znanju, stanju i perspektivama transplantacija, završava se formalni dio posjete međunarodnih stručnjaka koji su tokom prethodna tri dana nesebično dijelili iskustva i prakse najnaprednijih evropskih i svjetskih transplantacionih sistema. Učešće u okruglom stolu su uzeli domaći medicinski stručnjaci i praktičari ali i predstavnici nadležnih institucija – Federalnog ministarstva zdravstva, Centra za transplantaciju i Zavoda za javno zdravstvo.

”Članovi i članice Donorske mreže BiH, Udruženja nefrologa BiH te Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata FBiH naglašavaju i ovom prilikom da je neophodna je aktivna i stalna angažovanost svih aktera, posebno aktera u nadležnim institucijama i menadžmenta u kliničkim centrima, da bi se omogućilo da ljudi čije je zdravlje urušeno a životi ugroženi, dobiju nadu i priliku za kvalitetniji život. Naglašavamo da se to odnosi i na potrebu da se napravi novo, ažurnije zakonodavstvo koje će staviti pacijente na prvo mjesto. Sve tri naše organizacije sa svojim članstvom stavljaju se na raspolaganje kako bi se stvorili bolji uslovi i nada za život hiljada ljudi”, poručila je predsjednica Donorske mreže BiH, prof dr emeritus Halima Resić sa skupa.

Dr Luciano Potena,direktor za kvalitet postupaka transplantacija srca i pluća na Univerzitetu u Bolonji i predsjednik Evropskog društva za transplantaciju (ESOT) poručio je da su tri važna motiva za unaprijeđenje transplantacija: ”1. Transplantacija nije skupa i svi podaci, u svim zemljama, potvrđuju da je transplantacija mnogo jeftinija od dijalize, životni vijek pacijanata se produžava a kvalitet života se poboljšava. 2. Transplantacija gradi mrežu solidarnosti i humanosti u zajednici. 3. Povećanje broja transplantacija dokazano utiče na povećanje kvaliteta kliničkih centrara – kroz kvalitetniju organizaciju, bolju saradnju i veći kvalitet stručnjaka koji rade u kliničkim centrima.” Dr Potena naglasio je spremnost ESOT-a da bude podrška kroz proces unaprijeđenja sistema transplantacija u BiH.

Najčešće transplantirani organi su bubrezi. Transplantacija bubrega omogućava pacijentima, ali i njihovim porodicama, skoro potpuni povratak normalnom. Svjetski dan bubrega obilježava se 10.3. svake godine od 2006., upravo s ciljem podizanja svijesti o važnosti bubrega u očuvanju zdravlja, i svijesti javnosti o preventivnom ponašanju, faktorima rizika, te o činjenici da su bolesti bubrega česte i opasne, ali i da ih je moguće liječiti, te uticati na smanjenje učestalosti hroničnih bubrežnih bolesti.

”Hronična bolest bubrega je česta i štetna: 1 od 10 odraslih ljudi širom svijeta oboli, a ako se ne liječi može biti smrtonosna. Rano otkrivanje omogućava zbrinjavanje i upravljanje bolešću kako bi se spriječio morbiditet i smrtnost. Ipak, smrtnost uzrokovana bolestima bubrega nastavlja rasti iz godine u godinu i predviđa se da će biti peti vodeći uzrok smrti do 2040. godine. Ovogodišnji slogan Svjetskog dana bubrega – ”Znanjem do bolje brige za bubrežne bolesnike” fokusira se na napore da se poveća obrazovanje i svijest o zdravlju bubrega i na smanjenje uočljivog jaza u znanju na svim nivoima zdravstvene zaštite”, rekao je Tomislav Žuljević, član UO Donorske mreže BiH i predsjednik UDiT FBiH.

Donorska mreža u BiH podsjeća da su se predstavnici tri najzastupljenije vjerske zajednice izajasnili – ZA doniranje organa i potvrdili da sve tri religije smatraju doniranje organa najuzvišenijim humanim činom i činom solidarnosti.

Bosna i Herzegovina nema članstvo u EUROTRANSPLANT-u, a na listi čekanja Cantra za transplantaciju FBiH osnovanog 2014. godine, vodi se 242 pacijenata koji čekaju bubreg, 12 čeka srce, 30 jetru, dok podataka za rožnjaču nema. Ova evidencija se ne smatra konačnom s obzirom da brojni pacijenti nisu ni prijavljeni na liste. Republika Srpska i Brčko Distrikt čak i nemaju liste čekanja niti se vrše kadaverične transplantacije. Statistike kažu da se broj eksplantiranih organa (od preminulih donora) od 2015. godine smanjuje, umjesto da se povećava a od kraja januara 2020. do jula 2021. nije izvršena čak nijedna transplantacija u BiH.

O DTI fondaciji – partneru Donorske mreže BiH i koorganizatoru posjete

Institut za donorstvo i transplantacije Španije je neprofitna fondacija, čija je svrha da razvija aktivnosti obuke kroz svoj TPM® (Transplant Procurement Management) program obuke te da razvija projekte saradnje i istraživanja u području doniranja organa s ciljem povećanja mogućnosti pristupa transplantaciji i poboljšanju uslova za život ljudi.

Udruženje Donorska mreža BiH je nevladina i neprofitna organizacija koju su osnovali entuzijasti, ljudi koji su svojim profesionalnim angažmanom i pozivom, ili životnim okolnostima povezani uz borbu za život uz pomoć transplantacija. Ciljevi aktivnosti Donorske mreže BiH su edukacija građana ali i stručnih javnosti Bosne i Hercegovine o donorstvu i značaju transplantacija, kao i podizanje svijesti stanovništva o neophodnosti doniranja organa i povećanje broja donorskih kartica. Aktivnosti Donorske mreže možete pratiti putem web stranice donorskamreza.com, Facebook stranice Donorska mreža BiH te twitter naloga Donorske mreže BiH, @BudiDonor, i dati svoj doprinos potpisivanjem donorske kartice.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU