15 C
Sarajevo
Utorak, 21 rujna, 2021

Travnik: Javna rasprava za organizacije civilnog društva

Iz Općine Travnik uputili su Poziv za sve organizacije civilnog društva sa područja općine Travnik(udruženja i fondacije) da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području općine za 2019. godinu, a u sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u maloj sali Općine,u četvrtak, 23.05.2019.godine sa početkom u 12,00 sati.

Predloženi Dnevni red:

  1. -Prezentacija dinamike Javnog poziva za podršku projektima OCD u okviru ReLOaD-a
  2. -Diskusija prijedloga prioritetnih oblasti predstojećeg Javnog poziva za Općinu Travniku ReLOaD projektu za 2019. godinu
  3. -Tekuća pitanja
  4. PRIORITETNE OBLASTI

Predložene prioritetne oblasti su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Travnik koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Općine Travnik 2016.-2020.,i to:

1.Kultura i umjetnost

1.1. Projekti kreativnog izražavanja u muzici, pozorištu, medijima i folkloru.

- Oglašavanje - travnik: javna rasprava za organizacije civilnog društva

1.2. Projekti podrške radu sekcija za djecu i omladinu (dramska, recitatorska, likovna, folklorna, plesna, novinarska i dr.)

2.Ekologija

2.1. Projekti koji promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unaprijeđenju kvaliteta življenja.

2.Socijalna zaštita

2.1. Projekti socijalne uključenosti ranjivih kategorija društva općine Travnik

2.2. Projekti u domeni psihosocijalne pomoći (savjetovalište i radionice i sl.)

3.Sport

3.1. Projekti fizičke kulture u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, koji održavaju masovnost i socijalizaciju.

3.2. Projekti sportsko-rekreativnog sadržaja

4.Razvoj lokalne zajednice

4.1. Projekti koji podstiču veću participaciju građana u predlaganju i donošenju odluka na lokalnom nivou

4.2. Projekti koji podstiču veće učešće mladih i žena u društvu

- Oglašavanje -
NAJNOVIJE
Možda vas zanima