Tuzla prednjači po broju obrta u TK

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva privrede TK o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta.

Kako se u Informaciji navodi, na području Tuzlanskog kantona registrovano je ukupno 11.531 obrta što je povećanje broja obrta za 228 obrta u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno je i na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine došlo do povećanja broja registrovanih obrta (51.337 obrta) i to za 2.519 obrta u odnosu na 2017. godinu. Po brojnosti obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini, prednjači grad Tuzla (3.580 obrta), zatim općine Gradačac (1.327), Lukavac (1.268), Gračanica (1.255) i Živinice (1.118). Posmatrajući sektorsku strukturu obrtničke aktivnosti, može se uočiti da prevladava djelatnost koja se odnosi na trgovinu na veliko i trgovinu na malo, popravak motornih vozila i motocikala, zatim djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo), prerađivačke industrije, te prijevoz i skladištenje.

Kada je u pitanju podrška koja je obrtnicima iskazana tokom protekle godine, treba istaknuti da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta za 32 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona odobrilo ukupno 1.091.911,58 KM što predstavlja 12,82 % od ukupnog iznosa odobrenih sredstava Federalnog ministarstva. Iako je broj korisnika Tuzlanskog kantona manji za 22 korisnika u odnosu na prethodnu 2017. godinu, iznos dodijeljenih sredstava povećan je za 374.595,71 KM. Ipak ovaj iznos nije ni približno usklađen sa činjenicom da Tuzlanski kanton u ukupnom broju obrta u FBiH učestvuje sa oko 23%, te da ne povlači ni polovinu od iznosa sredstava koje bi prema ovom podatku treba da dobije sa federalnog nivoa. S tim u vezi, današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je zatražila od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Vlade Federacije BiH da, prilikom odobravanja i raspodjele sredstava za oblast obrta i poduzetništva u 2019. godini, posebnu pažnju obrate na odobravanje programa i projekata koje, po raspisanim javnim pozivima, dostavljaju poduzetnici i obrtnici sa područja Tuzlanskog kantona.

Kantonalnim programom podrške sa 20.000,00 KM je iskazana pomoć u nabavci alata i opreme za 14 obrtnika sa područja Tuzlanskog kantona.

I pored značajnijeg rasta broja obrta u 2018. godini, podaci i dalje ukazuju na nestabilnost opstanka postojećih obrta na tržištu FBiH i Tuzlanskog kantona i osnivanje novih obrta. S tim u vezi i dalje su neophodne mjere usmjerene na poticanje osnivanja novih obrta kao i očuvanje postojećih uz obavezno unapređenje okruženja za poslovanje obrtnika na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine i kantona. Lakoća poslovanja i uređen pravni okvir kojim bi se otklonile prepreke za pokretanje obrta i omogućili bolji uslovi za razvoj i opstanak obrta osnovne su pretpostavke za bolji status obrtnika. Kada su u pitanju kantonalni programi podrške obrtnicima, u Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ kreirano je nekoliko programskih sadržaja namijenjenih razvoju poduzetništva koji će se provoditi tokom 2019. godine počevši od subvencija za nabavku opreme i alata obrtnicima, podršku obrtničkim komorama i udruženjima za implementaciju projektnih aktivnosti namijenjenih razvoju i afirmaciji obrta, promociji obrtništva u obrazovnim institucijama, interresornom umrežavanju obrtnika, edukaciji obrtnika, učešća na sajmovima, pokretanju i opremanju novih poslovnih poduhvata i uvođenju/obnavljanju standarda kvaliteta u obrtima.

rtv.slon

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU