U četvrtak 35. sjednica Vlade KSB

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Kantona Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
35. sjednicu Vlade Kantona Središnja Bosna, za četvrtak, 29. 2. 2024. godine, u 9:00 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 34. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna – tajnik Vlade
2. Izvješće o radu Vlade Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu – premijer Kantona
3. Izvješće o radu Agencije za privatizaciju za 2023. godinu – Agencija za privatizaciju
4. Pravilnik o postupcima razvoja malog gospodarstva Kantona Središnja Bosna (suglasnost) – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije javnim preduzećima – poticaj gospodarstvu za povećanje konkurentnosti“ za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg programa razvoja malog gospodarstva Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu – Ministarstvo gospodarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač“ za 2024. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih od koncesijskih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2024. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2024. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u vodoprivredi za 2024. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Udruženju penzionera/umirovljenika Kantona Središnja Bosna – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje radova u OŠ „Gromiljak „ Gromiljak – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku usluga sistematskog zdravstvenog pregleda djelatnika Kantonalnog tužiteljstva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku računara – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa
19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavku računara – Služba za zajedničke potrebe
20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku i ugradnju klima uređaja u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za ugradnju doniranih klima uređaja u Kantonalnom tužilaštvu Travnik– Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za nabavku usluga odvoza smeća – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Suglasnost za nabavku poštanskih usluga – Ministarstvo pravosuđa i uprave
24. Suglasnost na Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – Ministarstvo pravosuđa i uprave
25. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
26. Suglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova u školama – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
27. Suglasnost za nabavku poštanskih usluga – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Suglasnost za plaćanje računa za nabavku plina za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutarnjih poslova
29. Suglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa – Ministarstvo gospodarstva
30. Suglasnost za prijem osoba na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Suglasnost na CEFTA Odluku o olakšavanju trgovine uslugama koje pružaju turističke agencije i turoperatori – Ministarstvo gospodarstva
32. Izvješće Općine Vitez o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
33. Ocjenjivanje rada rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Kantona za 2023. godinu – Stručna služba Vlade

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl. ing.

IZVOR: www.radiovitez.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU