U vrijeme priprema i održavanja Javnog dočeka Nove godine, u centru Sarajeva na snazi će biti privremena izmjena režima saobraćaja

U vrijeme priprema i održavanja Javnog dočeka Nove godine, u centru Sarajeva  na snazi će biti privremena izmjena režima saobraćaja
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost Gradskoj upravi Grada Sarajeva za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulicama na području Kantona Sarajevo, radi održavanja javnog dočeka 2024 godine.
Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se iz:

a) zabrane saobraćaja u lijevoj saobraćajnoj traci dozvoljenog smjera kretanja u ulici Maršala Tita na dijelu od spomenika Vječna Vatra do ulice Kulovića i dijela trotoara s lijeve strane saobraćajnice, dok preostali dio kolovoza i trotoara ostaje slobodan za saobraćaj, u periodu od dana 28.12.2023. od 08:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata,

b) zabrane saobraćaja za motorna vozila, osim vozila iz člana 125. i 126 Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, u ulici Mula Mustafe Bašeskije na dijelu od spoja sa ulicom Pehlivanuša do spoja sa ulicom Kaptol i u ulici Maršala Tita na dijelu od spoja sa ulicom Kaptol do spoja sa ulicom Kulovića, dana 30.12.2023. od 19:00 sati do 22:00. sata radi izvođenja generalne probe muzičara koji će nastupati,

c) zabrane saobraćaja za motorna vozila, osim vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, u ulici Mula Mustafe Bašeskije na dijelu od spoja sa ulicom Pehlivanuša do spoja sa ulicom Kaptol i u ulici Maršala Tita na dijelu od spoja sa ulicom Kaptol do spoja sa ulicom Radićeva, u periodu od dana 31.12. 2023 od 16 sati do 01.01.2024. godine do 03:00. sata,

d) zabrana saobraćaja motornih vozila i zabrana parkiranja motornih vozila u ulici Kaptol, na dijelu od spoja sa ulicom Mehmeda Spahe do spoja sa ulicom Mula Mustafe Bašeskije, u periodu od dana 30.12.2023. od 08:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata,

e) zabrana saobraćaja motornih vozila i zabrana parkiranja motornih vozila u ulici Ćemaluša, na dijelu od spoja sa ulicom Mula Mustafe Bašeskije do spoja sa ulicom Branilaca Sarajeva, u periodu od dana 31.12.2023. od 16:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata,

f) zabrana saobraćaja motornih vozila i zabrana parkiranja motornih vozila u ulici Kulovića, na dijelu od spoja sa ulicom Branilaca Sarajeva do spoja sa ulicom Maršala Tita, u periodu od dana 31.12.2023. od 16:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata,

g) zabrana saobraćaja motornih vozila i zabrana parkiranja motornih vozila u ulici Dalmatinska, na dijelu od spoja sa ulicom Mehmeda Spahe do spoja sa ulicom Maršala Tita, u periodu od dana 31.12.2023. od 16:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata,

h) zabrana parkiranja motornih vozila u ulici Alije Isakovića, u neposrednoj blizini ulice Maršala Tita, u periodu od dana 31.12.2023. od 16:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata,

i) zabrana saobraćaja motornih vozila i zabrana parkiranja motornih vozila u ulici Pruščakova, na dijelu od spoja sa ulicom Mehmeda Spahe do spoja sa ulicom Maršala Tita, u periodu od dana 31.12.2023. od 16:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata,

j) zabrana saobraćaja motornih vozila i zabrana parkiranja motornih vozila u ulici Trampina, na dijelu od spoja sa ulicom Mehmeda Pahe do spoja sa ulicom Maršala Tita, u periodu od dana 31.12.2023. od 16:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata,

k) zabrana saobraćaja motornih vozila i zabrana parkiranja motornih vozila u ulici Šenoina, na dijelu od spoja sa ulicom Branilaca Sarajeva do spoja sa ulicom Maršala Tita, u periodu od dana 31.12.2023. od 16:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata,

l) zabrana saobraćaja motornih vozila i zabrana parkiranja motornih vozila u ulici Radićeva, na dijelu od spoja sa ulicom Branilaca Sarajeva do spoja sa ulicom Maršala Tita, u periodu od dana 31.12.2023. od 16:00 sati do 01.01.2024. godine do 03:00 sata.

Operateri javnog gradskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo na linijama koje prolaze kroz saobraćajnice na kojima je privremeno izmijenjen režim saobraćaja prilagodit će održavanje linija ovom rješenju, a taksi štand u ulici Radićeva bit će izmješten na najbliži taksi štand koji nije obuhvaćen izmjenom režima saobraćaja.
Regulaciju toka saobraćaja na dijelu izmjene režima saobraćaja saobraćaja, vršit će organizator u saradnji sa MUP-om Kantona Sarajevo.
Alternativni pravac za vrijeme izmjene režima saobraćaja su: – Lapišnica – Magistralni put M-5 – Put Mladih Muslimana (teretna motorna vozila i autobusi), –  Obala Kulina bana – Bentbaša – Magistralni put M-5 – Put Mladih Muslimana (teretna motorna vozila i autobusi) – Sagrdžije – Telali – Safet Bega Bašagića (teretna motorna vozila), – Sagrdžije – Kračule – Brodac – Obala Kulina bana, –  Mula Mustafe Bašeskije – Pehlivanuša – Petrakijina – Mehmed Paše Sokolovića – Mejtaš – Čekaluša – Džidžikovac – Koševo – Maršala Tita, – Branilaca Sarajeva – Mis Irbina – Musala – Maršala Tita, – Branilaca Sarajeva – Mis Irbina – Reisa Džemaludina Čauševića – Obala Kulina bana, i drugi altemativni pravci u skladu s operativnom procjenom MUP-a Kantona Sarajevo.

Za vrijeme izmjene režima saobraćaja na trasi altemativnih pravaca postaviti semaforske uređaje na režim „trepćuće žuto” a u cilju osiguranja prohodnosti saobraćaja altemativnim pravcima. Tačne lokacije i vrijeme izmjene režima rada semafora komunicirat će MUP Kantona Sarajevo s kompanijom Step d.d., nakon izrade operativnog plana regulacije saobraćaja za vrijeme održavanja javnog događaja.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU