„Ukopani stečak“ u Odžaku kod Bugojna

Historičari, istraživači i publicisti u periodu srednjovjekovne Bosne ističu da se prvi pisani tragovi vezani za bugojanski kraj spominju 1444. godine, a odnose se na starobosanske gradove Susid, iznad sela Kordići – desne obale Bunte – Gračaničke rijeke i srednjovjekovna tvrđava Vesela straža – područje Vesele ispod Kika. Također iz ovog perioda očuvani su ostaci utvrde Kaštel na području Harambašića, prevoj Rostova, Bugojno – Novi Travnik.

Najmasovnija spomen obilježja u tom periodu su stečci (nadgrobni spomenici). Na području Bugojna, kako se ističe u Monografiji Bugojna, Kemala Balihodžića (2003.) na više lokaliteta, utvrđeno je postojanje velikog broja stećaka – srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Desetine nekropola stećaka nalaze se na području Bristova, Čaušlijama (Gromile i Močvare – 128), Kopčiću, Sabljarima – Kaštel, Nebića šumi, Kordićima, Šušljicima, Gračanici, na Rostovu, Veseloj, na Kalinu i dr.

Husein Čepalo, istaknuti historičar i istraživač u svojoj knjizi Nekropole stećaka u Skopaljskoj dolini (2018.) navodi da je na području Bugojna zabilježeno preko 80 nekropola stećaka (sa većim ili manjim brojem stećaka).

Odnos prema stečcima uz svoju naučnu znatiželju, pojedini znanstvenici i istraživači usmjerili su i na očuvanje stečaka. Bilježimo interesantan odnos istraživača Drage Miličevića koji nam je 1999. godine ispričao da je u određenim obilascima mjesta koja su se odlikovala zastupljenima brojnim nekropolama stečaka, na lokalitetu Odžaka na putu primjetio jedan prekrasan stećak, koji je na osnovu nepoznatih činjenica našao se na toj lokaciji (pored puta).

Za ovaj stečak Miličević je rekao “da je u svom naučnom istraživanju imao priliku da preko 1000 stečaka detaljno analizira, rukom i dodirom osjeti, a ovaj koji je našao u Odžaku kod Bugojna je jedan od najljepših“. Uoči ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovine, sa još dvojicom Bugojanaca je dogovorio da bi bilo dobro da ovaj stećak zakopaju na dogovorenu lokaciju, kako nebi bio oštećen ili uništen. Zajedno su ga ukopali na određeno mjesto sa iskazanim predviđanjem da će neko od njih trojice preživjeti nadolazeća ratna zbivanja i kasnije stećak izmjestiti na odgovarajuće javno mjesto. U vrijeme razgovora (1999.) od trojice dva su još bili živi, a već slijedeće godine umro je i Drago Miličević. Nakon deset godina umro je i treći svjedok „ukopanog stečka“…

Nekropola stečaka na području Rovne.

„ukopani stečak“ u odžaku kod bugojnaNekropola stečaka na području Rostova.

„ukopani stečak“ u odžaku kod bugojnaStečak kod hotela Kalin.

„ukopani stečak“ u odžaku kod bugojnaStečak kod Gimnazije.


bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU