Upozorenje na povećanu opasnost od nastanka požara na otvorenom prostoru i šumskih požara

upozorenje na povećanu opasnost od nastanka požara na otvorenom prostoru i šumskih požara

Obzirom da su u proteklom vremenskom periodu uočeni ”pripremni radovi” na poljoprivrednim imanjima, u smislu paljenja trave i niskog rastinja u cilju čišćenja obradivih površina, napominjemo da ovi poslovi predstavljaju izuzetnu opasnost, jer mogu prouzrokovati nesagledive posljedice.

U prilog našim konstatacijama, uz sve Zakonske i podzakonske odredbe koje zabranjuju takve aktivnosti, idu i trenutne vremenske prilike koje uz nepredviđene i jake udare olujnog vjetra mogu izazvati situacije u kojima bi se uz nanošenje velikih materijalnih šteta mogli ugroziti i ljudski životi.

S tim u vezi upozoravaju se sva pravna i fizička lica, vlasnici i korisnici šuma, kao i svi subjekti sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama propisanim: Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine ZDK“, broj 05/11), te Planom zaštite od požara za područje Grada Zenica, usvojenog Zaključkom br:01-01-41/13 od 27.12.2012.godine  („Službene novine Grada Zenica“, broj 02/13), poduzmu neophodne preventivne mjere u cilju sprječavanja aktivnosti koje mogu dovesti do nastanka požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području Grada Zenica što bi podrazumijevalo:

1. Da se od strane nesavjesnih građana ne vrši paljenje vatre na otvorenom prostoru, a ujedno molimo sve savjesne i odgovorne građane da ovakve aktivnosti odmah prijave nadležnim institucijama,

2. Da ŠPD i KU za Šumarstvo organizuju osmatračko-dojavnu službu i da osiguraju opremu i sredstva za gašenje požara, kao i interventne grupe obučene za gašenje šumskih požara,

3. Da pripadnici PU Zenica, uz redovan rad na terenu, poduzimaju mjere na suzbijanju i sprječavanju namjernog paljenja u skladu sa svojim nadležnostima, te evidentiraju lica koja su prouzrokovala požar (opća opasnost).

Napominjemo da prema Krivičnom Zakonu F BiH,  izazivanje šumskog požara (član 317.), te izazivanje opće opasnosti (član 323.), predstavljaju krivično djelo, a za što je predviđena krivična odgovornost.

 

GRAD ZENICA
Služba civilne zaštite  Izvorni članak

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU