Ustavni sud BiH naredio izmjene zakona u vezi s ostavljanjem kazni na vozilima

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlučujći po zahtjevu Općinskog suda u Zavidovićima na sjednici 22. septembra utvrdio da dijelovi Zakona o prekršajima nisu u skladu sa državnim ustavom.

Utvrđujući po zahtjevu Općinskog suda u Zavidovićima – Odjeljenje suda u Maglaju (sudija Boris Sunarić) za ocjenu ustavnosti člana 56. stav 2. tačka 3, (člana 56. stav 3. i člana 94. Zakona o prekršajima Federacije BiH utvrdio da je član 56 stav 3 nije u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na pravo na pristupu sudu.

Odredba koja je osporena glasi: “Kada je prekršajni nalog uručen putem pošte, smatrat će se da je dostavljanje izvršeno po isteku pet radnih dana nakon što ga je ovlašteni organ predao na poštu. Kada je prekršajni nalog ostavljen na motornom vozilu, datum uručenja je datum kada je ostavljen na motornom vozilu”.

Ustavni sud BiH je naložio Parlamentu Federacije BiH da u roku šest mjeseci izvrši izmjene zakona.

Također, osporena je i rečenica iz Zakona o prekršajima: “Kada je prekršajni nalog ostavljen na motornom vozilu, datum uručenja je datum kada je ostavljen na motornom vozilu.”

Ustavni sud je naveo i ovaj dio Zakona sadrži iste iste probleme koje je Ustavni sud procijenio kao i prethodni dio odredbe kojeg je Ustavni sud proglasio neustavnim.

“Ako se ne može sa sigurnošću čak ni pretpostaviti da će okrivljeni zaista preuzeti prekršajni nalog za koji se smatra da je na ovakav način uručen, onda se okrivljenom ne mogu osigurati ni garancije da će moći zahtijevati adversarni postupak pred nadležnim sudom ili da će moći koristiti pravni lijek i tražiti povrat u prijašnje stanje (restitutio in inlegrum) iz čL.93. i 94. ZOP-a” navodi se u odluci.

O odredbi koja se odnosi na dostavljanje kazne pričvršćavanjem ili ostavljanjem na vidljivom mjestu na motornom vozilu ako je prekršaj vezan za nepropisno parkiranje, Ustavni sud BiH je utvrdio da ne krši norme.

Sud je osporio odredbu: “Svaki prijedlog za povrat u predašnje stanje mora biti podnesen sudu u roku tri mjeseca od dana kada je prekršajni nalog postao konačan ili izvršan ili od dana donošenja rješenja o prekršaju”.

Prema mišljenju Ustavnog suda, rok od tri mjeseca koji je propisan u članu 94.ZOP-a okrivljenom ne osigurava djelotvoran pristup sudu ukoliko želi pobijati pretpostavku o uručenju putem pošte iz člana 75. ZOP-a

klix.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU