Usvojen Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu u iznosu od 71.748.196,09 KM

Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu, vrijedan 71.748.196,09 KM, usvojen je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Zenica. 

U odnosu na Nacrt Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu, ukupno planirani prihodi i primici u Prijedlogu Budžeta veći su za 459.172,59 KM ili 1%. 

Prijedlogom Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu projiciran je i akumulisani suficit u 2.180.000,00 KM.

Strukturu prihoda i primitaka Prijedloga Budžeta za 2022. godinu čine prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 62.520.196,09 KM i primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake planirane u iznosu od 9.228.000,00 KM.

Prijedlogom Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu planirana je tekuća budžetska rezerva u iznosu od 200.000,00 KM.

Prijedlog Budžeta Grada Zenica koji danas razmatrate je više od 25 miliona KM veći od budžeta kada sam preuzeo funkciju Gradonačelnika i vođenje Gradom. Kao što je poznato ovaj budžet pripremljen je u otežanim uslovima, ali je i pored te okolnosti prije svega stabilizirajući. Redovno izmirujemo obaveze po prethodnom dugu, za socijalnu zaštitu izdvajamo blizu 12 miliona KM, za obrazovanje izdvajamo oko dva miliona KM, za sport, kulturu i podršku religiji predviđeno je preko četiri miliona KM, za oblast zaštite životne sredine previđena su sredstva u iznosu oko šest miliona KM, a za razvoj privrede i poljoprivede su planirana sredstva u iznosu većem od tri miliona KM. Za kapitalne investicije predviđena su sredstva u iznosu od 15.400.000,00 KM“, istakao je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Vijećnici su podržali i Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2022. godinu.

Također, razmatran je i usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za kupovinu objekta hotela „Rudar“ s okolnim zemljištem, objekta starog Doma rudara s okolnim zemljištem i ostatka zemljišta uz hotel na kojem postoji individualni stambeni objekat, a u svrhu privođenja konačnoj namjeni predmetnih parcela za smještaj službi za upravu i drugih organa Grada Zenica.

Gradsko vijeće Zenica prihvatilo je Nacrt Gender akcioni plan Grada Zenica za period od 2022. do 2025. godine.

Gender akcioni plan Grada Zenica je strateško-planski dokument grada koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.

Javna rasprava o Nacrtu Gender akcionog plana Grada Zenica trajat će 30 dana.

Na samom kraju sjednice, usvojen je Prijedlog Zaključka o zabrani naplate parking prostora u krugu Kantonalne bolnice Zenica za osoblje Kantonalne bolnice, pacijente odnosno druge korisnike, a koju trenutno naplaćuje Kantonalna bolnica Zenica te da ovaj zaključak stupi na snagu 1. februara 2022. godine.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU