Vijeće ministara BiH o zakonima o VSTV-u i vanjskim poslovima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt zakona o vanjskim poslovima BiH, koji je predložilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Pred ministrima bi se trebao naći i Nacrt zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora koji je također predložilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom Evropske unije, kao i Informacija o prijedlogu za pokretanje procedure pristupanja BiH programu Evropske unije “Pravosuđe 2021. – 2027. godine”.

Između ostalog, predviđeno je razmatranje Izvještaja predstavnika BiH imenovanih u Zajedničko koordinacijsko tijelo zaduženo za praćenje provođenja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u nadzoru državne granice za 2021. godinu.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Informaciji o podnesku aplikantice u predmetu Zornić protiv Bosne i Hercegovine, u vezi s pojedinačnim mjerama u postupku izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU