Vlada FBiH nabavlja 350.000 doza vakcine protiv koronavirusa

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru prihvatila informaciju ad hoc tima za pregovore s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima o provedenim pregovorima.

Vlada je danas zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da bez odlaganja zaključi ugovore za nabavku vakcina s “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka, a ukupna količina vakcina koje se nabavljaju ugovorima je 350.000.

Ovim ugovorima će, kako je istaknuto, biti definirano da ponuđač garantuje dobro izvršenje posla, kao i da je količina prvog kontingenta najmanje 100.000 vakcina. Bit će definiran i rok isporuke prvog kontingenta i da će plaćanje biti izvršeno tek nakon što Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH odobri upotrebu vakcine.

Zaduženo je Federalno ministarstvo zdravstva da odmah pokrene aktivnosti za preraspodjelu sredstva planiranih u Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu za nabavku vakcina na Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.

Premijer Federacije BiH ovlašten je da potpiše pismo namjere za nabavku vakcina za “MGM Farm” d.o.o. Kakanj i “Krajinagroup” d.o.o. Banja Luka.

Također, Zavod za javno zdravstvo FBiH zadužen je da premijeru FBiH danas dostavi tekst pisma namjere, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU