-1.1 C
Sarajevo
Utorak, 31 siječnja, 2023

Vlada FBiH/ O situaciji sa snabdijevanjem peletom

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine vezano za situaciju na tržištu peleta u Bosni i Hercegovini.

Vlada je zadužila federalna ministarstva trgovine, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te energije, rudarstva i industrije da, u saradnji s Privrednom komorom FBiH, sagledaju situaciju u vezi sa snabdijevanjem tržišta FBiH peletom.

Ova ministarstva su zadužena da, ovisno o rezultatima sagledavanja situacije,  u roku od 15 dana pripreme tekst inicijative koju će Vlada FBiH uputiti Vijeću ministara BiH radi donošenja odgovarajuće mjere o privremenom ograničenju izvoza peleta iz Bosne i Hercegovine.

DATA PRETHODNA SAGLASNOST U POSTUPKU IZDAVANJA ENERGETSKIH DOZVOLA

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila četiri informacije o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju četiri fotonaponske (solarne) elektrane privrednog društva ECO-WAT d.o.o. Kiseljak.

Ovom ministarstvu Vlada je dala prethodne saglasnosti u postupku izdavanja energetske dozvola za izgradnju fotonaponskih stanica C2, C3, C4 i C5, čija je izgradnja planirana na lokalitetu općine Stolac, u Poslovnoj zoni Hodovo. Svaka od njih bit će instalirane snage od 4,999 MW i godišnje bi, kako je planirano, trebala proizvodite 77.085,83 (C4 i C5), zatim 7.149,81 (C2), do 7.150,03 (C3) MWh električne energije.

Vlada je zadužila  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industije da pristupi aktivnostima u skladu sa Uredbom o postupku, kriterijima,  formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja.

Zaštita i spašavanje: Formirana Radna grupa za

dostavu prijedloga modela najma letjelica i posada

Federalna vlada je formirala Radnu grupu za obavljanje pripremnih radnji s ciljem najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja.

Njeni zadaci su da, u roku od sedam dana dostavi prijedlog modela najma letjelica i posada za 2022. godinu, a u roku od 30 dana dostaviti Prijedlog akcionog plana za realizaciju preostalih tačaka zaključaka iz Elaborata, s prijedlozima akata potrebnih za njegovu provedbu.

  Njemačka/ I danas rekordan broj novozaraženih

Radnu grupu čine Marin Raspudić, (predsjednik), Maida Mekić Skrobanović (koordinator), Almir Helebić, Damir Morić, Mujo Mušić, Amadeo Mandić, Mustafa Kadribegović, Borislav Balaban, Elvir Džuho, Damir Šapina i Jasmin Omerdić (članovi). 

O PROJEKTU E-UPRAVA

Vladu FBiH danas se upoznala sa informacijom  o implementaciji aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u okviru projekta E-uprave, uz finansijsku podršku USAID-a. Okvir saradnje i projektnog zadatka proizilaze iz realne potrebe nadogradnje preopterećenih i prevaziđenih e-sistema Federalne uprave za inspekcijske poslove i drugih inspekcijskih organa u FBiH.

Naime, USAID putem projekta E-uprave pomaže BiH da uz pomoć digitalizacije poboljša transparentnost i pruži podršku borbi protiv korupcije u postupcima pred nadležnim organima. Ovaj projekt, koji je pokrenut u aprilu 2020. godine, a čiji se završetak očekuje 2025. godine, pomaže Bosni i Hercegovini u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira relevantnog za e-upravu s direktivama EU i najboljim međunarodnim praksama. E-uprava podržava i razvoj novih softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti državnih institucija koje pružaju usluge preduzećima i građanima.

OSTALE ODLUKE, ZAKLJUČCI I IZVJEŠTAJI

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o procjeni utjecaja propisa za Zakon o društvenom/socijalnom poduzetništvu. Na osnovu procjene je konstatirano da je  potrebno izraditi tekst Prednacrta zakona o socijalnom poduzetništvu, a to će, u roku od 90 dana nakon njenog formiranja, uraditi radna grupa koju će imenovati federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Donesena su dva rješenja kojima se JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez. Trakođer, Vlada je donijela rješenje kojim se korisniku eksproprijacije, Općini Kiseljak, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina ove općine.

  CIK BiH ovjerio 733 kandidatske liste, 78 vraćeno na doradu

Vlada je usvojila izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliša za 2021. godinu.  Ujedno, daje preporuku Vijeću ministara BiH za donošenje odgovarajućeg pravnog propisa na državnom nivou kojim bi cjelovito i nedvosmisleno bila uređena ova oblast.

Na današnjoj sjednici Federalna vlada je potvrdila da je Nadzorni odbor Hrvatske pošte d.o.o. Mostar dostavio izvještaj o radu za prvi kvartal ove godine. Također, BH Telecom Sarajevo dostavio je izvještaj o radu Nadzornog odbora za isti period.

Prihvaćena je informacija o utrošku sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Transfer željeznicama FBiH“ dodijeljenih iz Budžeta FBiH za 2021. godinu u iznosu od 22.000.000 KM. 

Danas je data saglasnost na Plan rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH za 2022. godinu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je Skupštini UNIS Ginexa d. d. Goražde dala prethodnu saglasnost za razrješenje Alema Omerhodžića dužnosi člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, na lični zahtjev, a zbog podnesene ostavke. Također, prethodnu saglasnost dala je i za imenovanje Hamida Bahte za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Goran Buhač (JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Koliko je koristan ovaj tekst?

Prosjek ocjena / 5. Broj glasova:

Članak još nema ocjena. Neka tvoja bude prva!

Kako ovaj članak smatrate korisnim...

Pratite nas na društvenim mrežama

Žao nam je što vam se članak nije svidio. Trudimo se da budemo bolji!

Pomozite nam da unaprijedimo sadržaje!

Recite nam kako možemo poboljšati sajt?

Supported by TNT Grupacija
MOŽDA VAS ZANIMA
Supported by TNT Grupacija spot_img
DRUGI UPRAVO ČITAJU