Vlada TK povećala iznos za intervencije na oštećenoj infrastrukturi u zonama povratka

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je na vanrednoj sjednici amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju, kao i na Prijedlog strategije razvoja turizma TK za period 2024 – 2029. godina.

Prihvatila je Informaciju o visinama bruto plaća i dijela naknada zaposlenih kod budžetskih korisnika u tom kantonu za period decembar 2021. – oktobar 2023. godine.

Osim navedenog, Vlada je s ciljem odgovora na iskazane potrebe za hitnim intervencijama na oštećenoj i dotrajaloj infrastrukturi u zonama povratka i objektima u kolektivnim naseljima, neophodnim radi minimuma uslova za smještaj raseljenih, izmijenila Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava budžeta TK za 2023. godinu “Podrška povratku prognanih lica“. Ovim izmjenama, ranije planirana novčana suma povećana je za 160.000 KM, odnosno sa 560.000 KM na 720.000 KM.

Data saglasnost i za prijem četiri zaposlenika u Javnu ustanovu Centar za autizam “Meho Sadiković“ Tuzla u radni odnos na određeno vrijeme najduže do šest mjeseci. Saglasnost je dala za angažiranje po jednog edukatora rehabilitatora/defektologa odgovarajućeg usmjerenja i muziko/art terapeuta te dva izvršioca psihologa.

Vlada je također imenovala tim za pregovore s predstavnicima sindikata zaposlenih kod budžetskih korisnika u smislu elemenata za izradu prijedloga budžeta TK za 2024. godinu u dijelu osnova za isplatu plata i naknada zaposlenih kod korisnika kantonalnog budžeta.

federalna.ba/Fena

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU