VMBiH o implementaciji Strategije komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja EU

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na današnjoj sjednici trebalo bi da razmatra Informaciju o pripremi prijedloga Akcionog plana Vijeća ministara BiH za implementaciju Strategije komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji – od kandidatskog statusa do članstva za 2024. godinu, čiji je predlagač Direkcija za evropske integracije BiH.

Ranije je najavljeno da će se na dnevnom redu naći i Odluka o izdvajanju sredstava za BHRT u iznosu od četiri miliona KM, koju je Vijeću ministara uputilo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.

Također, resorno ministarstvo je uputilo i prijedlog za uplatu po tri miliona maraka entitetima, odnosno entitetskim vladama, koje bi taj novac trebale preusmjeriti Federalnoj televiziji i Radio-televiziji Republike Srpske. 

Trebao bi biti razmatran i Nacrt sporazuma između Evropske unije i BiH o učešću u programu Pravosuđe 2021 – 2027. godine i Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma.

Pred ministrima bi se trebao naći i Nacrt sporazuma između Republike Srbije i BiH za IPA III Program prekogranične saradnje “Srbija – Bosna i Hercegovina” za period 2021 – 2027. godina između Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo za evropske integracije, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije, s Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Okvirni program aktivnosti člana Stalne zajedničke komisije viših predstavnika država nasljednica bivše SFRJ i programi za nastavak aktivnosti implementacije Sporazuma o pitanjima sukcesije ovlaštenih pregovarača i to za: Aneks B, Aneks C i Aneks D.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta strateškog plana ruralnog razvoja BiH za period od 2023. do 2027. – okvirni dokument.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2024 – 2026. godine, kao i prijedlozi programa rada institucija Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH bi trebalo razmatrati i Informaciju o nemogućnosti realizacije Odluke o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH Društvu Crvenog krsta/križa BiH u svrhu pružanja međunarodne pomoći Crvenom krstu Ukrajine za pomoć u lijekovima i drugim potrepštinama i Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH Društvu Crvenog krsta/križa BiH u svrhu pružanja međunarodne pomoći Crvenom krstu Ukrajine za pomoć u lijekovima i drugim potrepštinama.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti i o Odluci Ustavnog suda BiH od 30. 11. 2023. godine.

bhrt.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU