Zajednička izjava o premještanju migranata i izbjeglica na Vučjak

 Danas su vlasti u Unsko-sanskom kantonu započele premještanje migranata i izbjeglica koji borave u privatnim smještajima u Bihaću na novu lokaciju “Vučjak” koju je odredilo Gradsko vijeće grada Bihaća.

UN izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi s ovom odlukom, jer mi čvrsto vjerujemo da je ova lokacija potpuno neadekvatna u svrhu smještaja ljudi tamo. Pozivamo vlasti da odmah prestanu s prebacivanjem migranata dok ne bude na raspolaganju prikladnije mjesto. UN pozivaju vlasti da omoguće migrantima i izbeglicama koji su već prebačeni u “Vučjak” da se vrate na prvobitne lokacije.

Lokalitet „Vučjak“ predstavlja zdravstveni i sigurnosni rizik i trenutno nije opremljen za smještaj migranata i izbjeglica u skladu s međunarodnim standardima.

Lokacija se nalazi u neposrednoj blizini područja kontaminiranog minama. Također postoji velika opasnost od požara i eksplozije zbog mogućeg prisustva metana u tlu, jer je lokacija bila nekadašnja deponija. Ukoliko ova dva ozbiljna rizika nisu procjenjena i eliminirana od strane nadležnih organa, lokacija ne može biti pogodna za boravak ljudi. Osim toga, na lokaciji nema sanitarnih čvorova i nema pristupa pitkoj vodi ili električnoj energiji. Pod ovim okolnostima, smještanje migranata i izbjeglica na ovoj lokaciji nije prihvatljivo.

UN je svjestan sve većeg broja migranata i izbjeglica koji ostaju duže vrijeme u Unsko-sanskom kantonu. Taj broj sada uveliko premašuje kapacitete četiri službena centra za smještaj migranata uspostavljenih u kantonu.

UN i partneri aktivno su angažovani na terenu kako bi pružili podršku vlastima u rješavanju složenih izazova u vidu zaštite, sigurnosti i humanitarnih problema koje ova situacija predstavlja.

UN shvata zabrinutost lokalnog stanovništva i vlasti Unsko-sanskog kantona vezano za migrante i izbjeglice koji borave izvan četiri službena prihvatna centra u kantonu, posebno oni koji su boravili u javnim prostorima i praznim kućama, te potrebu za dodatnim prostorom za smještaj.

Međutim, UN želi da naglasi da takve mjere treba preduzeti uz puno poštovanje prava migranata i izbeglica u skladu s međunarodnim pravom i domaćim zakonodavstvom, uključujući i humanitarne standarde kada se radi o lokacijana za smještaj migranata, saopćio je UNDP u BiH.

(FENA)


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU