Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo finansira prenatalne testove sa milion maraka

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je prvi put izdvojio 1.000.000 KM za sufinansiranje neinvazivnog prenatalnog testiranja.

Zahtjev za sufinansiranje neinvazivnog prenatalnog testa može podnijeti osigurano lice ili njegov punomoćnik, kao i bračni/vanbračni partner. Potrebna dokumentacija uključuje nalaz specijaliste, originalnu plaćenu fakturu, vjenčani list ili odgovarajući dokaz za vanbračne partnere, te transakcijski broj žiro računa.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će sufinansirati troškove u iznosu 90% stvarnih troškova, maksimalno do 1.250,00 KM po zahtjevu. Detalje o kriterijima za sufinansiranje možete pronaći na web stranici Zavoda.

Muamer Kosovac, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, istakao je da je Zavod posvećen unapređenju zdravstvene zaštite trudnica i budućih generacija.

“Uvođenjem sufinansiranja troškova neinvazivnog prenatalnog testiranja, činimo značajan korak naprijed u osiguravanju pravovremene i adekvatne zdravstvene zaštite trudnica iz rizičnih kategorija. Naš cilj je pružiti što bolju zdravstvenu zaštitu za sve naše osiguranike, te vjerujemo da će ova mjera značajno doprinijeti sigurnosti i zdravlju budućih majki i njihove djece. Zavod će nastaviti s naporima na poboljšanju zdravstvene zaštite kako bismo odgovorili na potrebe svih naših građana,” rekao je direktor Kosovac.

Izvor: ( www.tvsa.ba / TNTPortal.ba )

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU