Završena sjednica Predstavničkog doma PSBiH – Razmatrani amandani na Ustav BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je danas Prijedlog amandmana II na Ustav BiH

Amandmane su predložili poslanici: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, s negativnim mišljenjem Ustavnopravne komisije.

Dom je odlučio da ne prihvati mišljenje Komisije nego da joj vrati predložene amandmane da ih ponovno razmotri i sačini novi izvještaj.

Poslanik Damir Arnaut (Naša stranka) je, obrazlažući Prijedlog amandmana II na Ustav BiH, pojasnio da u članu 9. stav 2. Ustava BiH stoji da “naknada za lica koja obavljaju funkcije u institucijama BiH ne može biti smanjena za vrijeme trajanja njihovog mandata”, te da predloženi amandman predviđa brisanje te odredbe.

Poslanici su razmatrali i Prijedlog amandmana II i amandmana III na Ustav BiH, predlagača poslanika Dženan Đonlagić, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije, koja već dva puta nije podržala predložene amandmane.

Nije prihvaćeno mišljenje Komisije, te je u skladu s procedurom, nakon dva negativna izvještaja Komisije, obustavljen zakonodavni postupak za predložene amandmane.

Poslanik Dženan Đonlagić (Demokratska fronta) je, obrazlažući predložena rješenja, kazao da se radi o prijedlogu amandmana na Ustav BiH koji otklanjaju sistemsku diskriminaciju koja se nalazi u Ustavu BiH.

– Cilj ovog prijedloga amandmana na Ustav je bio otkloniti sistemsku diskriminaciju koju je u svojim presudama uočio Evropski sud za ljudska prava, što bi bilo i osnov za izmjene Ustava BiH, čime bi se stvorile pretpostavke i za izmjene Izbornog zakona BiH – pojasnio je Đonlagić tokom rasprave.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici: Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, vraćen je Ustavnopravnoj komisiji na ponovno razmatranje, nakon što poslanici nisu prihvatili negativno mišljenje te komisije o predloženom zakonskom prijedlogu.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I.), koji je predložilo Vijeće ministara BiH je odbijen, jer su poslanici prihvatili negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet o predloženom zakonu.

Poslanici nisu prihvatili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, koji je predložila poslanica Aida Baručija, te je zakon vraćen komisiji da ga ponovno razmotri i sačini novo mišljenje.

Baručija je u svom zakonskom prijedlogu predvidjela da se pet posto ukupnog iznosa prikupljenog po osnovu akcize na duhanske prerađevine, precizirane u ovom zakonu, usmjeri namjenski prema Fondu solidarnosti Federacije BiH, Fondu solidarnosti Republike Srpske, te ekvivalentno nadležnoj instituciji u Brčko Distriktu s izričito ekvivalentnom namjenom onoj koju ima Fond solidarnosti FBiH i RS, prema metodologiji raspodjele na osnovu krajnje potrošnje.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH je, zbog nepostojanja entitetske većine, upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Predloženim dopunama Zakona sudijama, tužiocima i određenim kategorijama stručnog osoblja u pravosudnim institucijama na nivou BiH uvele bi se naknade na ime toplog obroka, prijevoza s posla i na posao, smještaja i odvojenog života u skladu s odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i pratećim podzakonskim aktima.

Poslanici nisu prihvatili negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o mjeriteljstvu BiH, koji su predložili poslanici: Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Safet Softić, Halid Genjac, Alma Čolo, Edin Mušić, Nermin Mandra i Šemsudin Dedić. Zakon je vraćen komisiji da ga ponovno razmotri i sačini novo mišljenje.

Prijedlog zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama BiH usljed COVID-19 pandemije, koji je predložio Damir Arnaut (Naša stranka), a koji su poslanici razmatrali po hitnom postupku, zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja, upućen je Kolegiju na usaglašavanje.  

Poslanici su, po hitnom postupku, usvojili Prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine za borbu protiv COVID-19 pandemije, čiji su predlagači poslanici: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut.

Ovim prijedlogom je predviđen obavezan doprinos zvaničnika u borbi protiv pandemije virusa korona, na način da se tokom ove godine 20 odsto od ostvarene neto plate izdvaja u poseban fond za borbu protiv pandemije virusa korona.

Usvojen je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji su predložili poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović.

Nakon što nije prihvaćeno negativno mišljenje Ustavnopravne komisije, Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, čiji su predlagači poslanici: Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović, vraćen je komisiji da ga ponovno razmotri i sačini novo mišljenje.

Usvojena je poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića (SDA) kojom se traži izmjena odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove u smislu da se poslanicima dok traje blokada rada Predstavničkog doma obustave isplate plaće za svaki mjesec u kom se ne održi bar jedna sjednica Doma, kao i svim poslanicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju. Također, ovom inicijativom potičem Vijeće ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kojima bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definirala.

Predstavnički dom je usvojio i zaključak poslanika Predraga Kojovića (Naša stranka) kojim se „obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od sedam dana obezbijedi sredstva neophodna za provođenje lokalnih izbora u BiH“. 

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU