ZENICA / U toku aktivnosti na čišćenju obala rijeke Bosne

Na području grada Zenica započele su aktivnosti na čišćenju obala rijeke Bosne.

Nakon provedene procedure izbora izvođača Ugovor o izvođenju radova zaključen je sa preduzećem “EKOS – STEP” d.o.o. Zavidovići.

Projekat obuhvata aktivnosti na prikupljanju i odvozu otpada duž obala rijeke Bosne, uz potpuno uklanjanje divljih deponija i selektivno odvajanje iskoristivih komponenti otpada.

Predviđeni su također krčenje i košnja samoniklog rastinja duž obale na dionici od Janjića do Topčić Polja, pri čemu će se posebna pažnja posvetiti lokacijama na kojima je problem nelegalnog odlaganja otpada najviše izražen.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 57.330,00 KM sa PDV-om, a rok za njihovo izvođenje je 120 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Nakon aplikacije Grada Zenica na Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu, realizaciju projekta podržalo je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

Cilj projekta je uklanjanje divljih deponija sa obala rijeke Bosne, osiguravanje prohodnosti za pješačenje obalama rijeke Bosne, očuvanje flore i faune u slivu rijeke Bosne, kao i unaprjeđenje i razvoj turističke ponude Grada Zenica.

Koristimo priliku da apelujemo na građane da otpad odlažu na za to predviđene lokacije i da sve eventualne prekršaje prijave nadležnim organima.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU