Danas počela isplata penzija

Isplata novembarskih penzija za oko 430.000 penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas.

Federacija bilježi redovnost u isplati penzija, i ova, vrlo osjetljiva i brojna populacija stanovništva više nema bojazan da li će i kada dobiti svoja zaslužena primanja.
Redovna isplata i stabilnost penzionog Fonda rezultat je provedene reforme i rada Vlade Federacije BiH, a predsjednik Saveza udruženja penzionera u FBiH Redžo Mehić napominje da je Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju, koji je sada na snazi u Federaciji BiH, polučio dosta dobrih rješenja koja su se odrazila na materijalni položaj penzionera.

– Taj Zakon definirao je stvari koje smo mi dugo tražili i koje dugo nisu bile riješene, a na prvom mjestu je to da je Vlada FBiH dala garanciju da će isplata penzija biti do petoga u mjesecu za protekli mjesec i sa zadovoljstvom mogu kazati kako to uredno teče – naglasio je Mehić u razgovoru za Fenu.

Druga stvar koju je navedeni Zakon dobro regulirao, dodaje Mehić, je da se isplata penzija vrši putem trezora, odnosno iz budžeta Federacije BiH te penzioneri više ne moraju brinuti hoće li na račun Federalnog zavoda pristići dovoljan dio sredstava za isplatu redovitih penzija.

– To se najbolje pokazalo na primjeru pendemije koronavirusa, kada smo već od marta bili u poziciji da nije bilo sredstava jer su se gubila radna mjesta, uposlenici nisu primali plaće i tako nije tekao redovni dotok prihoda od doprinosa. U tom vremenu, Vlada je zakoračila u kasu budžeta da bi riješila pitanje isplate penzija – kazao je Mehić.

Istaknuo je kako očekuje da će se sve navedeno prenijeti i u narednu godinu iako se redovno usklađivanje penzija vrši svake godine oko 15. aprila na osnovu dva parametra, a to su rast realne stope BDP-a u ovoj i prethodnoj godini te i troškova života.

– Ako stvari budu kakve sada jesu, očekivati je da će iduće godine ta stopa rasta, odnosno ti pokazatelji biti manji – kazao je Mehić, ali je naglasio da je rukovodstvo Saveza poduzelo mjere da penzije ne padnu, odnosno da ne budu niže od dosadašnjih.

Vladi FBiH i resornom ministarstvu i federalnom zavodu uputili su zahtjev koji definira vanredno usklađivanje penzija gdje bi se ublažili kriteriji kako bi bar po osnovu vanrednog usklađivanja osigurali da penzije ostanu na ovom nivou ili da nešto rastu u skladu s troškovima života.

Još jedna prednost navedenog Zakona i rada Vlade Federacije BiH je, kako kaže, u tome što se u vremenu od 1. marta do danas dosta poradilo na povećavanju redovnom i vanrednom, posebno najnižih mirovina, te zaustavljanju rasta maksimalnih mirovina i to će biti tako sve dok najniže penzije ne dostignu najviše penzije.

– Najniža penzija 1. marta 2018. godine bila je 326 KM, a sada će penzioneri primiti 382 KM najniže penzije. Znam da je to daleko od dovoljnoga, ali ipak je to velik iskorak koji je učinila Federacija BiH, odnosno svi njeni subjekti na planu materijalnog položaja umirovljenika – naglasio je Mehić.

Proces pripreme i usvajanja sada važećeg Zakona o PIO/MIO u FBiH predviđao je detaljne analize, ogroman rad te brojne diskusije i pregovore, a rezultirao je da, prije svega, prava najstarije kategorija stanovništva budu zaštićena kvalitetnim propisom u realnim okvirima.

Značajnu ulogu u reformi penzionog sistema imao je i Federalni zavod PIO/MIO koji je ovom reformom iz vanbudžetske prešao u budžetsku instituciju. 
Direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Zijad Krnjić pojašnjava za Fenu da je od 1. marta 2018. godine na snazi je Zakon o penziono-invalidskom osiguranju (PIO) u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je, mišljenja je direktor Krnjić, najučinkovitija i najbolja reforma i s najboljim efektima koji su doneseni u Federaciji BiH u posljednjih desetak godina.

– Zakon je moderan, usklađen s praksama koje imaju slični društveni sistemi i ekonomski i ispravio je mnoge probleme, propuste i pogreške koje je imao prethodni zakon – smatra Krnjić.

Njime je prije svega utvrđen način obračuna penzije na apsolutno pravedan i pošten način, a formirana je i granica za starosnu penziju u smislu onoga čemu Evropska unija teži odnosno 65 godina života i najmanje 15 godina staža.
Osim toga, riješene i određene socijalne kategorije kao što su udovice šehida i poginulih boraca koje nisu bile u mogućnosti da se penzioniraju, a to je posebna kategorija koju je društvo imalo namjeru da riješi na ispravan način.
Također, novi Zakon definirao je način kako se usklađuju za budućnost te da one ne mogu realno biti smanjivane nego mogu samo biti povećane, a direktor Krnjić pojašnjava da je efekat takvog sistema da su u odnosu na februar 2018. godine kada su penzije isplaćene po starom zakonu sada su minimalne penzije 15 posto veće, a prosječne su oko 10 posto veće.

– Ukupna izdvajanja za penzije su porasle za 18 posto u odnosu na 2017. godine, što znači da društvo izdvaja više za isplatu penzija. Vidljivo je da je pozicija penzionera stabilizirana, a penzije su redovne – naglasio je Krnjić.

Kada je u pitanju ova godina kada se cijeli svije suočio s pandemijom koronavirusa te će bruto domaći proizvod (BDP) pasti i nastupit će deflacija, Krnjić kaže da bi to prostom matematikom značilo da će penzije biti smanjene, ali do toga neće doći jer novi Zakon ne poznaje smanjenje penzija. 

Dodao je i da, s obzirom da je postavljen dobro i da je uravnotežen, penzioni sistem će ubuduće biti stabilizirajući faktor za ekonomski razvoj, a ne opterećenje. Zbog toga Krnjić smatra da je ovaj zakon izuzetno dobar, da „nema boljeg, postoji podjednako dobar, ali boljeg zakona koji uređuje penzioni fond nema te je on izuzetno dostignuće koje je Vlada FBiH uspjela napraviti“.

Federalni zavod PIO/MIO od 3. januara 2019. godine postao je budžetski korisnik. Tako je početkom februara isplaćena prva, tada januarska, penzija s Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Isplata penzija svrstana je kao drugi prioritet i to odmah nakon isplata za unutrašnji i vanjski dug.

Redovna i vanredna usklađivanja penzija samo su jedan od rezultata primjene novog zakona. Od stupanja na snagu Zakona o PIO/MIO, 1. marta 2018. godine, do danas četiri puta je došlo do povećanja penzija. 

Tako su penzije već 26. aprila 2018. godine uvećane za 3,5 posto. Najniže penzije potom su povećane za 3,2 posto 22. februara 2019. godine. Naredno povećanje penzija, 23. aprila 2019. godine iznosilo je 3,5 posto, a posljednje je bilo 19. juna ove godine kada su penzije povećane za 2,8 posto.

Savjetnik u Uredu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nadir Jahić dao je detaljnije podatke koji se odnose na saniranje deficita Federalnog zavoda PIO/MIO FBiH, prosječne plaće i penzije u nekoliko posljednjih godina, stanje prikupljenih prihoda, broj zaposlenih i nezaposlenih.

Jahić u razgovoru za Fenu podsjeća da je s početkom mandata ovog saziva Vlade u FBiH krajem 2014. godine bilo 394.000 penzionera i one su prosjeku iznosile 365 KM, a godišnje se prikupljalo oko 1,5 milijardi KM od doprinosa, ali u tom trenutku bilo je akumulirano oko 100 miliona KM deficita u Fondu PIO te je kao posljedica bilo kašnjenje penzija i zaduživanje Fonda.

U narednih nekoliko godina tačnije do kraja 2017. godine intenzivno se radilo na sanaciji tog deficita koji je u novembru 2016. godine dosegao maksimum od 227 miliona KM, a broj penzionera je također rastao.

Međutim, dodaje Jahić, određena ekonomska kretanja u tom periodu su bila povoljna i omogućila su Vladi da donese novi Zakon o fondu PIO/MIO i do kraja 2017. godine evidentirano je 412.000 penzionera, ali je deficit počeo da se smanjuje.

– U isto vrijeme se povećava broj zaposlenih, a i plate su počele rasti te je naplata doprinosa značajno porasla i do maja 2019. godine saniran je u potpunosti akumuliran deficit Fonda PIO/MIO, a do kraja te godine imali smo višak od 58 miliona KM – naglasio je Jahić.

Takvo stanje, pojašnjava nadalje Jahić, omogućilo je da se u skladu s novim zakonom počnu povećavati penzije te je od 2018. godine do danas nekoliko puta povećana penzija, a posljednje je bilo u junu ove godine.

– U tom periodu penzije su porasle za 15 posto, a prosječna plata u tom periodu rasla je za 9,8 posto što znači da imamo interesantnu situaciju kakvu nismo imali ranije i koju su penzioneri često zahtijevali da se u skladu s rastom plata povećava i penzija – podvukao je Jahić.

Povećanje penzija u Federaciji BiH u vremenu borbe sa negativnim posljedicama pandemije izazvane koronavirusom, dokazuje opredijeljenost Federalne vlade da ispunjavanje zakonom propisanih prava penzionera smatra prioritetom, a provedene reforme rezultirale su stabilnosti penzionog fonda u FBiH.

FENA


spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU